دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 88، خرداد و تیر 1399 

پژوهشی اصیل

تاثیر تمرینات اصلاحی بر کنترل پوسچر و کیفیت زندگی نظامیان مبتلا به کمردرد مزمن

صفحه 1-8

احسان الوانی؛ حسین شیروانی؛ علیرضا شمس الدینی؛ سید محسن رضازاده سکه


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل توسعه ورزش کارکنان رسته بهداشت و درمان نیروهای مسلح

صفحه 39-51

حسین شیروانی؛ محمدکریم بهادری؛ محسن رنجبر؛ ابوالفضل درویشی


پژوهشی اصیل

بررسی ارتباط فعالیت بدنی و سلامت روانی کارکنان نظامی آجا

صفحه 63-71

جمشید فولادی؛ اقبال غرائی؛ داور خاکسار بلداجی


شیوع ناهنجاری‌های وضعیتی و اختلالات اسکلتی‌-‌عضلانی در کارکنان شناورها

صفحه 80-86

هاشم پیری؛ سید فخرالدین میرافضل؛ محمدرضا زوار؛ محمد رحیمی


مروری

مولفه‎ های فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی در رزم در محیط‌های نامتعارف گرم، سرد و مرتفع: مروری روایتی

صفحه 87-99

مهدیه ملانوری شمسی؛ بهزاد بازگیر؛ محمد ولدی اطهر؛ احمدرضا یوسف‌پور دهاقانی


آمادگی جسمانی دانشجویان دختر بورسیه یک مرکز پزشکی- نظامی

صفحه 120-130

مصطفی رحیمی؛ بهزاد بازگیر؛ مریم کاظمی‎ پور؛ ابوالفضل شکیبایی


مروری

خواب و آمادگی رزم؛ مروری بر مطالعات

صفحه 141-153

علی صمدی؛ عباسعلی گائینی؛ بهزاد بازگیر


اثر مواجهه با صدا و ارتعاش تمام بدن بر سطوح ادراری متانفرین و نورمتانفرین

صفحه 323-332

10.30491/JMM.22.4.2

آمنه جاری؛ محمد جواد جعفری؛ فریبا خداقلی؛ سهیلا خداکریم؛ الهام اخلاقی پیرپشته


بررسی اثر مواجهه توأم سوخت جت JP-4 و صدا بر افت شنوایی در رت

صفحه 341-352

10.30491/JMM.22.4.4

محمدباقر عبداللهی؛ علی خوانین؛ حمزه محمدی؛ سمیه فرهنگ دهقان؛ معصومه کایدانی


امکان سنجی توسعه گردشگری پزشکی در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی شهر تبریز

صفحه 353-362

10.30491/JMM.22.4.5

مهدی ابراهیم نیا؛ محمدکریم بهادری؛ احمد عامریون؛ فاطمه فرح افزا


بررسی شاخص های کلیدی "بیمارستان سبز" در یک بیمارستان منتخب نظامی

صفحه 401-409

10.30491/JMM.22.4.10

احسان تیمورزاده؛ قادر غنی زاده؛ روح الله زابلی؛ روح الله یعقوبی