اهداف و چشم انداز

دوماهنامه علمی پژوهشی طب‌ نظامی (ISSN: ۱۷۳۵-۱۵۳۷ و e-ISSN: ۱۷۳۵-۷۶۶۷) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه ­الله (عج) مقالات با موضوعات زیر را مورد بررسی قرار می دهد:

✅ بهداشت و تغذیه نظامی کاربرد درمانی توکسین­های میکروبی
✅ علوم اعصاب واکسن های مورد استفاده در پیشگیری از عوامل بیولوژیک
✅ روانشناسی نظامی ✅ روش های تشخیص عوامل شیمیایی، بیولوژیک و هسته ای
✅ پرستاری نظامی کاربرد طب مکمل در درمان و کاهش آسیب ها
تروما و حوادث فیزیولوژی ورزشی و استفاده آن در طب نظامی
مدیریت درمان آسیب‌های شیمیایی ✅ آموزه های دینی و نقش معنویت در درمان  نظامیان
مدیریت سلامت در شرایط جنگی ✅ روش های تشخیص عوامل شیمیایی، بیولوژیک و هسته ای
✅ کاربرد درمانی توکسین­های میکروبی ✅ کاربرد نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی در تشخیص و درمان آسیب های جنگی
ژنتیک و تشخیص هویت مصدومین ✅ کاربرد روش های نوین شامل سلول درمانی و مهندسی بافت در درمان آسیب های جنگی
✅ علوم دارویی و سم شناسی پزشکی