پژوهشگران محترم

 

به اطلاع می رساند مجله طب نظامی پس از تغییر وبسایت و به روز رسانی آماده دریافت، ارزیابی و چاپ مقالات ارزشمند شما می باشد.


دوماهنامه علمی-‌پژوهشی طب نظامی

 (ISSN: ۱۷۳۵-۱۵۳۷ و e-ISSN: ۱۷۳۵-۷۶۶۷)

 

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه ­الله (عج) 

 

دارای رتبه علمی-‌پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

 
از آگوست ۲۰۱۱ در Scopus نمایه شده و همچنین در NLM Catalog قابل رویت است.

درج کد اخلاق در مقالات
پیرو نامه شماره 3329/د/700 در تاریخ 94/8/9، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن کد اخلاق برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی پژوهشی، الزامی است که نویسندگان در هنگام ارسال مقاله "کداخلاق" را ارائه نمایند. بدیهی است که بدون ارائه این کد طی نمودن فرایند داوری تاپذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود. 
 
شناسه ORCID
بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، مجله طب نظامی، شناسه ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.

 


شماره جاری: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 119، فروردین و اردیبهشت 1402 

مروری کوتاه

کاربرد و توانمندی‌های هوش مصنوعی در مدیریت مصدومین ترومایی

صفحه 1675-1680

‎10.30491/jmm.2023.1006379.0

هادی خوش محبت؛ داود بی زری؛ شعبان مهرورز؛ علیرضا سلیمانی تبار


ابر واژگان