وضعیت وخیم بهداشت و درمان در غزه به دنبال بمباران های اسرائیل

نوع مقاله : سرمقاله

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، پژوهشکده سیستم بیولوژی مسمویت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

سرمقاله

کلیدواژه‌ها