انتشار ویژه نامه همایش ملی آمادگی جسمانی در توان رزم

به اطلاع می رساند مقالات منتخب همایش ملی آمادگی جسمانی در توان رزم که ستاد کل نیروهای مسلح با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در تاریخ ۳۰ بهمن ماه الی ۱ اسفند ۹۸ برگزار کرده بود، در ویژه نامه اختصاصی در تابستان ۹۹ منتشر گردید و اکنون در اختیار مخاطبان و محققان است. شایان ذکر است که محتوای علمی و فنی مقالات منتشر شده در این ویژه نامه بر عهده تیم علمی همایش بوده و مجله طب نظامی فقط آنها را منتشر نموده است.