دوره و شماره: دوره 22، شماره 6 - شماره پیاپی 91، مرداد و شهریور 1399 
ساختار، خصوصیات و اجزاء نظام مراقبت بیماری کووید-19

صفحه 534-541

10.30491/JMM.22.6.534

مصطفی فرح بخش؛ علی فخاری؛ حسین عزیزی؛ الهام داوطلب اسماعیلی


واکاوی پیامدهای روان‌شناختی شیوع کووید-19 بر جامعه شغلی

صفحه 562-569

10.30491/JMM.22.6.562

محسن صادقی یارندی؛ عبدالله غلامی؛ محمد قاسمی؛ منصوره صادقی یارندی؛ آیسا قاسمی کوزه کنان؛ احمد سلطان‌زاده


آگاهی، نگرش و عملکرد مردم در خصوص قرنطینه خانگی جهت پیشگیری از کووید-19 در شهرستان سبزوار

صفحه 580-588

10.30491/JMM.22.6.580

آرزو فلاحی؛ ندا مهدوی فر؛ علیرضا قربانی؛ پریسا مهردادیان؛ علی مهری؛ حمید جوینی؛ رضا شهرآبادی


طراحی و تدوین برنامه جامع تجربه‌نگاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در مواجهه و مقابله با بحران کووید-19

صفحه 589-598

10.30491/JMM.22.6.589

علیرضا جلالی فراهانی؛ محمد محمدیان؛ ابوالفضل شکیبایی؛ محمدصالح فلاح؛ هادی اسمعیلی گورچین قلعه؛ محمدکریم بهادری


گزارش کوتاه

راهبردهای مدیریتی جهت کنترل بحران بیماری کووید-19 در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

صفحه 616-622

10.30491/JMM.22.6.616

بهشته جبلی؛ محمد ورهرام؛ مسعود سلطانی فرد رازلیقی؛ مژگان پالیزدار؛ الهام قازانچایی