دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 85، فروردین و اردیبهشت 1399 

مروری

شناخت کروناویروس نوین-2019 و کووید-19 بر اساس شواهد موجود- مطالعه مروری

صفحه 1-11

10.30491/JMM.22.1.1

غلامرضا فرنوش؛ غلامحسین علیشیری؛ سید رضا حسینی ذیجود؛ روح الله درستکار؛ علیرضا جلالی فراهانی


پژوهشی اصیل

اثربخشی آموزش تاب‌آوری در کاهش استرس و اقدام به خودزنی سربازان، در شهر تهران در سال 1397

صفحه 27-35

10.30491/JMM.22.1.12

یوسف اسفندیار؛ امیرمحسن راه نجات؛ مرضیه موسوی؛ بهنوش صبایان


مهندسی مجدد فرایند پذیرش بستری از درمانگاه یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال 1396

صفحه 36-45

10.30491/JMM.22.1.27

ابراهیم شمس الدینی؛ مهدی ابراهیم نیا؛ مجتبی سپندی؛ سیدمرتضی حسینی شکوه؛ احمد عامریون


نقش راهبردهای تنظیم هیجان در اختلالات هیجانی سربازان با سابقه تلاش‌های خودآسیبی (خودکشی و غیرخودکشی‌گرایانه)

صفحه 64-73

10.30491/JMM.22.1.54

سید حسن سعادت؛ سیده الناز موسوی؛ غلامرضا احمدی؛ لیلا سالک ابراهیمی؛ افشار سیاحی؛ حسین زندی فر


طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه میزان رعایت اصول طب ایرانی موثر بر نفخ عملکردی

صفحه 74-84

10.30491/JMM.22.1.64

علیرضا مولازاده؛ مسیح صدیق رحیم آبادی؛ محمدمهدی نقی زاده جهرمی؛ احمدرضا شریفی علون آبادی