دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 86، فروردین و اردیبهشت 1399 

سرمقاله

گروه‌های مردمی و نیروهای بسیجی، همیارانِ مبارزه با کووید-19

صفحه 98-99

10.30491/JMM.22.2.98

علیرضا جلالی فراهانی؛ مهدی ابراهیم نیا؛ سید رضا حسینی ذیجود


پژوهشی اصیل

غربالگری اثربخشی مهارکننده های پروتئاز اچ-آی-وی روی پروتئاز کووید-19

صفحه 100-107

10.30491/JMM.22.2.100

محمود میرزایی؛ Kun Harismah؛ Muhammad Da'i؛ الهام سالاررضایی؛ زهرا روشندل


مروری

مروری بر مکانیسم‎های دخیل در ایمونوپاتوژنز ویروس SARS-CoV-2

صفحه 147-160

10.30491/JMM.22.2.147

مهدیه فرزانه پور؛ محمد رضا کریمی؛ پریسا رضایت؛ معصومه بلندیان؛ مجید میرزایی ندوشن؛ هادی اسمعیلی گورچین قلعه


مروری بر برخی مداخلات مبتنی بر تغذیه در بیماری کووید-19

صفحه 169-176

10.30491/JMM.22.2.169

مریم تقدیر؛ مجتبی سپندی؛ سپیده عباس زاده؛ کریم پرستوئی


تب و سرفه دو عامل مهم در شناسایی بیماران مبتلا کووید-19: متاآنالیز

صفحه 193-202

10.30491/JMM.22.2.193

محسن کاظمی نیا؛ رستم جلالی؛ علی اکبر ویسی رایگانی؛ بهنام خالدی پاوه؛ نادر سالاری؛ مسعود محمدی؛ مریم صباغچی


چالش زنجیره انتقال و استراتژی‌های اثربخش بیمارستانی در کنترل شیوع کووید-19

صفحه 205-206

10.30491/JMM.22.2.205

مرتضی هاشمی نیک؛ زهرا پارسایی مهر؛ مهدی جمالی نیک؛ علی تاج آبادی


سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS): ابزاری قابل اعتماد در پایش کووید-19 در ایران و جهان

صفحه 216-220

10.30491/JMM.22.2.216

رستم جلالی؛ علی اکبر ویسی رایگانی؛ بهنام خالدی پاوه؛ نادر سالاری؛ مسعود محمدی؛ مریم صباغچی