مولفه‎ های فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی در رزم در محیط‌های نامتعارف گرم، سرد و مرتفع: مروری روایتی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

نظامیان بر حسب مأموریت‏های خود، مستلزم استقرار و انجام عملیات، تحت شرایط محیطی متغیر و نامتعارف هستند و همزمان اختلالات تغذیه‎ای، خواب و فشارهای روانی را تجربه می‎کنند؛ شرایطی که نقش به‎سزایی در تغییر هموستاز، مولفه‎های ورزیدگی نظامی و نهایتاً موفقیت در مأموریت‎های محوله دارد. عدم توجه به پاسخ‎های فیزیولوژیک در شرایط مذکور و تامین نیازهای تمرینی، تغذیه‎ای و انگیزشی، ضمن به خطر انداختن سلامتی، موجب کاهش بهره‎وری و نهایتاً شکست در عملیات‎ها خواهد شد. دیدگاه‎های مختلفی برای مواجهه با اختلالات ایجاد شده در محیط‎های پراسترس ارایه شده‎اند؛ به نظر می‎رسد بررسی پاسخ‏های فیزیوژیک در استرس‎های محیط‎های نظامی، بر اساس ویژگی‎های منحصر به فرد آنها و به کارگیری استاندارد‎های مشخص برای انجام مأموریت در محیط‎های مذکور، بخشی از راه‎کارهای احتمالی است. این مطالعه مروری ضمن ارایه پاسخ‎های فیزیولوژیکی ایجاد شده در محیط‎های با استرس‎های گرمایی، سرمایی و محیط‎های مرتفع و اثرات احتمالی آنها بر عملکرد افراد نظامی، به بخشی از راه‏کارهای تمرینی و تغذیه‏ای برای مقابله با استرس‏های ایجاد شده در این محیط‏ها اشاره خواهد کرد. اما باید تاکید شود که ارایه راه‏کارهای دقیق براساس نیازهای موجود، به شبیه‏سازی محیط‏های عملیاتی به صورت آزمایشگاهی و تهیه دستورالعمل‏های مدون براساس تحقیقات جهت دار نیاز خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها