نویسنده = محمدکریم بهادری
تبیین ابعاد و مؤلفه‌های تمرین بیمارستانی به منظور آمادگی در برابر حوادث و تهدیدات زیستی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 1739-1751

10.30491/jmm.2023.1006269.0

فرشته عباسپور؛ روح الله زابلی؛ علی نصیری؛ محمدکریم بهادری


بررسی مؤلفه های تعیین کننده بر دسترسی به خدمات دندانپزشکی پیشگیرانه

دوره 24، شماره 9، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1648-1659

10.30491/JMM.24.9.1648

محیا توحیدی نژاد؛ علی ماهر؛ خلیل علی محمدزاده؛ سیدمجتبی حسینی؛ محمدکریم بهادری


تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد پرستاران نظامی در ایران: یک مطالعه چند مرحله ای

دوره 23، شماره 10، آذر و دی 1400، صفحه 829-838

10.30491/JMM.23.10.829

احمد عامریون؛ محمدکریم بهادری؛ اکرم پرنده؛ محمدرضا محبتی


تعیین الگوی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در پژوهشگاه یک دانشگاه نظامی با روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 36-45

10.30491/JMM.23.1.36

مریم یعقوبی؛ منصور بابایی؛ مازیار کرمعلی؛ محمد کریم بهادری


ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های نظامی: یک مطالعه موردی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 75-89

10.30491/JMM.23.1.75

محمد محمدیان؛ مریم یعقوبی؛ محمد امین جراحی؛ منصور بابایی؛ محمدکریم بهادری؛ احسان تیمورزاده


طراحی و تدوین برنامه جامع تجربه‌نگاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در مواجهه و مقابله با بحران کووید-19

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 589-598

10.30491/JMM.22.6.589

علیرضا جلالی فراهانی؛ محمد محمدیان؛ ابوالفضل شکیبایی؛ محمدصالح فلاح؛ هادی اسمعیلی گورچین قلعه؛ محمدکریم بهادری


امکان سنجی توسعه گردشگری پزشکی در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی شهر تبریز

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 353-362

10.30491/JMM.22.4.5

مهدی ابراهیم نیا؛ محمدکریم بهادری؛ احمد عامریون؛ فاطمه فرح افزا


تبیین ابعاد و مؤلفه‌های آمادگی اورژانس بیمارستان‌های نظامی در اغتشاشات شهری

دوره 21، شماره 6، آذر و دی 1398، صفحه 567-584

علیرضا محمدی نامقی؛ سیدمرتضی حسینی شکوه؛ محمدکریم بهادری؛ احمد عامریون


موانع تاثیرگذار بر واکنش سریع مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر با استفاده از تکنیک دیماتل

دوره 21، شماره 5، مهر و آبان 1398، صفحه 529-537

سید مجتبی حسینی؛ محمدکریم بهادری؛ مرجان نکونام؛ مهدی رعدآبادی


بررسی عوامل موثر بر اجرای راهنماهای بالینی در ایران

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 300-310

سید مجتبی حسینی؛ فرزانه کیمیایی مهر؛ خلیل علیمحمدزاده؛ محمدکریم بهادری؛ علی ماهر


رابطه کار گروهی با مراقبت های پرستاری از دست رفته در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 63-72

مریم یعقوبی؛ مهیار ابراهیمی ترکی؛ محمود ثالثی؛ الهام احسانی چیمه؛ محمد کریم بهادری


ارزیابی کیفیت خدمات بخش جراحی یک بیمارستان نظامی با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت فازی

دوره 20، شماره 6، آذر و دی 1397، صفحه 655-665

محمدکریم بهادری؛ امیرحسین خوش بین؛ پریسا مهدی زاده؛ احسان تیمورزاده


پیش‌بینی خطاهای پزشکی بخش اورژانس در بیمارستان های نظامی با استفاده از روش تاپسیس

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 500-508

مرتضی عصاری؛ محمدکریم بهادری؛ خلیل علیمحمدزاده


بررسی عوامل موثر بر عدم گزارش دهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران بیمارستان های نظامی منتخب شهر تهران

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 255-264

سحر ملایی؛ محمدکریم بهادری؛ احمد عامریون


بررسی میزان دانش تیم های واکنش سریع جمعیت هلال احمر در خصوص تجهیزات نجات در سوانح طبیعی و انسان ساخت شایع

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 65-72

سید مجتبی حسینی؛ محمدکریم بهادری؛ امیر عباسپور


تعیین عوامل تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت: مطالعه موردی در استان گیلان در سال 1395

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 616-623

محمدکریم بهادری؛ فردین مهرابیان؛ احسان تیموزاده؛ رامین روانگرد؛ مریم یعقوبی؛ سید مصطفی حسینی


مدل سازی ریاضی تخصیص تخت در یک بیمارستان نظامی

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 390-399

محمدکریم بهادری؛ احسان تیمورزاده؛ رضا کاظمی


ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی بخش‌های یک بیمارستان نظامی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و پرامسی

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1395، صفحه 325-334

محمد کریم بهادری؛ کامران ابوالقاسمی؛ احسان تیمورزاده


تحلیل عاملی تأییدی الگوی انگیزش شغلی هرزبرگ در سازمان‌های بهداشت و درمان نظامی ایران

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 65-71

محمدکریم بهادری؛ مهدی رعد آبادی؛ احسان تیمورزاده؛ مریم یعقوبی


نیاز سنجی و تعیین اولویت های تحقیقاتی در حوزه اقتصاد سلامت: یک مطالعه ترکیبی در ایران

دوره 16، شماره 1، خرداد و تیر 1393، صفحه 23-28

احمد عامریون؛ احسان تیمورزاده؛ مهران علیجانزاده؛ سید مصطفی حکیم زاده؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ محمد کریم بهادری؛ کیقباد طاهرنژاد


بررسی میزان کیفیت خدمات ترابری در یک مرکز درمانی نظامی بر اساس مدل سروکوال

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1392، صفحه 177-183

محمدکریم بهادری؛ مناف عبدی؛ احسان تیمورزاده؛ علی ایوبیان؛ مریم یعقوبی


مولفه های تاثیر گذار بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 75-86

محمدکریم بهادری؛ احسان تیمورزاده؛ حسین ماستری فراهانی


اولویت بندی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی درکارکنان یک مرکز نظامی به روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 237-244

محمدکریم بهادری؛ منصور بابایی؛ فردین مهرابیان


دستبرد علمی: مفاهیم، عوامل و راهکارها

دوره 14، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 168-177

محمدکریم بهادری؛ مرتضی ایزدی؛ محمدجواد حسینپورفرد