کلیدواژه‌ها = پرستار
مقایسه استرس و فرسودگی شغلی پرستاران در بخش های بیماران مبتلا به کووید-19 و غیرکووید-19 در بیمارستان های تابعه آجا

دوره 24، شماره 4، خرداد و تیر 1401، صفحه 1221-1230

10.30491/JMM.24.4.1221

فاطمه قویدل؛ امیرحسین پیشگویی؛ فائضه بنی یعقوبی؛ علی مرادی؛ فرشید الازمنی نوده


تبیین تجارب پزشکان و پرستاران از اولویت های مراقبت از زخم سوختگی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1047-1056

10.30491/JMM.24.1.1047

مریم مقیمیان؛ مهین معینی؛ صدیقه فرضی؛ محمد صادق ابوطالبی؛ محسن شهریاری؛ حجت اله یوسفی؛ سرور مصلح


مقایسه‌ کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در پرستاران قبل و هم‌زمان با اپیدمی کووید-19

دوره 23، شماره 5، مرداد و شهریور 1400، صفحه 395-403

10.30491/JMM.23.5.395

محمدمهدی سالاری؛ فاطمه رحمتی؛ اکرم پرنده


مقایسه سلامت روان در پرستاران شاغل در بیمارستان های مرجع کووید-19 با سایر بیمارستان ها

دوره 22، شماره 11، آذر و دی 1399، صفحه 1145-1152

10.30491/JMM.22.11.1145

آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ علی تاج آبادی؛ فاطمه برزویی؛ نرجس حشمتی فر؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ صدیقه رستاقی


وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل حین شیوع بیماری کووید-19، سال 1399

دوره 22، شماره 11، آذر و دی 1399، صفحه 1162-1170

10.30491/JMM.22.11.1162

حسین اسدی؛ عقیل حبیبی سولا؛ مهناز داوری؛ سولماز ارشادی فرد


چالش ها و راهکارهای مقابله با کووید-19 از دیدگاه پزشکان و پرستاران در جنوب سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 599-606

10.30491/JMM.22.6.599

زهره میرکازهی ریگی؛ سعیده دادپیشه؛ فیروزه شیخی؛ واحدبخش بلوچ؛ سعید کلکلی


امداد و انتقال مجروحین در صحنه نبرد از دیدگاه پرستاران نظامی: مطالعه کیفی

دوره 21، شماره 6، آذر و دی 1398، صفحه 585-595

حسین محمودی؛ حمیدرضا غلامی؛ سید طیب مرادیان


تجارب زیسته پرستاران نظامی از جنگ- مقاله مروری کوتاه

دوره 21، شماره 5، مهر و آبان 1398، صفحه 427-435

فاطمه تیموری؛ زهرا فارسی


بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت از زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب ارتش

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 290-298

سید امیرحسین پیشگویی؛ محبوبه ضیاء خدادادیان؛ خدیجه اکبری


صلاحیت های پرستاران در حوادث پرتوی: مطالعه مروری کوتاه

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 348-353

مهدیه نژادشفیعی؛ علی رحمانی؛ محمود نکویی مقدم


بررسی عوامل موثر بر عدم گزارش دهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران بیمارستان های نظامی منتخب شهر تهران

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 255-264

سحر ملایی؛ محمدکریم بهادری؛ احمد عامریون


اثرات آلودگی صوتی بر بیماران، پرستاران و پزشکان در بیمارستان- مطالعه مروری

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 213-221

محمد جواد تبرعی؛ سید مصطفی حسینی


بررسی ارتباط میان مولفه های هوش هیجانی با برخی ویژگی های جمعیت شناختی در پرستاران

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 87-94

یاسر سعید؛ مهروز جوادی؛ جمیله مختاری نوری؛ مسعود سیرتی


اثربخشی آموزش ارتباط راه‏ حل ‏مدار بر مهارتهای ارتباطی پرستاران

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 271-278

حسین امیری؛ مهدی صادقی شرمه؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ فرشاد بهاری؛ علیرضا بینش


ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 23-26

بتول نحریر؛ عباس عبادی؛ شهرام توفیقی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ حسن هنرور


وضعیت سلامت روان در پرستاران نظامی

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 135-141

مینو اسدزندی؛ رقیه سیاری؛ عباس عبادی؛ هرمز سنایی نسب


بررسی رابطه استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب نیروهای مسلح

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 175-184

مرتضی خاقانی زاده؛ عباس عبادی؛ مسعود سیرتی نیر؛ منظر رحمانی


بررسی میزان شیوع مواجهه با وسائل نوک تیز پزشکی در میان پرستاران یک بیمارستان دانشگاهی

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 119-128

نعمت اله جنیدی جعفری؛ میثم شصتی؛ مرتضی ایزدی؛ رضا رنجبر؛ محمد قاسمی


بررسی سطح آگاهی پرستاران بیمارستان بقیه ا... (عج) در مورد بیماری ایدز

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 91-96

غلامعلی قربانی؛ علی مهرابی توانا؛ رمضانعلی عطایی