کلیدواژه‌ها = کروناویروس
جنگ ایران و عراق و پاندمی کووید-19، نقطه عطفی در اجتماعی شدن پرستاری حرفه ای ایران

دوره 22، شماره 11، آذر و دی 1399، صفحه 1084-1085

10.30491/JMM.22.11.1084

محمدرضا فیروزکوهی؛ عبدالغنی عبدالهی محمد


طراحی داشبورد ویژه مدیران و کادر درمان در اپیدمی کووید-19

دوره 22، شماره 10، آذر و دی 1399، صفحه 1013-1024

10.30491/JMM.22.10.1013

شکوفه خواجه گودری؛ محبعلی رهدار


مروری بر دارودرمانی در بیماری کووید-19

دوره 22، شماره 11، آذر و دی 1399، صفحه 1130-1144

10.30491/JMM.22.11.1130

احسان سعیدی؛ مصطفی سودمند؛ مهدی مشهدی اکبر بوجار؛ صفیه آقاعبداللهیان؛ علی بهرامی فر؛ میلاد اصغردوست؛ مهدی باقری


بررسی روانشناختی عوامل موثر بر استرس ناشی از همه گیری کرونا در کادر درمان و جامعه شهر قزوین، بهار ٩٩

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 517-525

10.30491/JMM.22.6.517

مهدیه زرآبادی پور؛ محمدرضا عسگری غنچه؛ سمیه عسگری غنچه؛ منیرسادات میرزاده


افسردگی، استرس و اضطراب پرستاران در پاندمی کووید-19 در بیمارستان نهم دی تربت‌حیدریه

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 526-533

10.30491/JMM.22.6.526

طاهره سربوزی حسین آبادی؛ محمدرضا عسکری؛ خیزارن میری؛ محمد نمازی نیا


ساختار، خصوصیات و اجزاء نظام مراقبت بیماری کووید-19

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 534-541

10.30491/JMM.22.6.534

مصطفی فرح بخش؛ علی فخاری؛ حسین عزیزی؛ الهام داوطلب اسماعیلی


بررسی میزان آمادگی بیمارستان های استان سیستان و بلوچستان در بحران کووید-19

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 553-561

10.30491/JMM.22.6.553

معین خورسند چوبدار؛ محبعلی رهدار


واکاوی پیامدهای روان‌شناختی شیوع کووید-19 بر جامعه شغلی

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 562-569

10.30491/JMM.22.6.562

محسن صادقی یارندی؛ عبدالله غلامی؛ محمد قاسمی؛ منصوره صادقی یارندی؛ آیسا قاسمی کوزه کنان؛ احمد سلطان‌زاده


آگاهی، نگرش و عملکرد مردم در خصوص قرنطینه خانگی جهت پیشگیری از کووید-19 در شهرستان سبزوار

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 580-588

10.30491/JMM.22.6.580

آرزو فلاحی؛ ندا مهدوی فر؛ علیرضا قربانی؛ پریسا مهردادیان؛ علی مهری؛ حمید جوینی؛ رضا شهرآبادی


طراحی و تدوین برنامه جامع تجربه‌نگاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در مواجهه و مقابله با بحران کووید-19

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 589-598

10.30491/JMM.22.6.589

علیرضا جلالی فراهانی؛ محمد محمدیان؛ ابوالفضل شکیبایی؛ محمدصالح فلاح؛ هادی اسمعیلی گورچین قلعه؛ محمدکریم بهادری


چالش ها و راهکارهای مقابله با کووید-19 از دیدگاه پزشکان و پرستاران در جنوب سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 599-606

10.30491/JMM.22.6.599

زهره میرکازهی ریگی؛ سعیده دادپیشه؛ فیروزه شیخی؛ واحدبخش بلوچ؛ سعید کلکلی


ارزیابی ریسک ابتلا به بیماری کووید-19 در محیط‌های شغلی با استفاده از تکنیک آنالیز سریع خطر

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 607-615

10.30491/JMM.22.6.607

ایرج محمدفام؛ محسن مهدی‌نیا؛ وحیده سلیمی؛ رقیه کوپال؛ احمد سلطان‌زاده


کووید-19 و سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن: مطالعه مروری

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 632-640

10.30491/JMM.22.6.632

زهرا جنت علیپور؛ زهرا فتوکیان


شیوع انواع اختلالات روانشناختی در مواجهه با همه گیری کووید-۱۹: مروری نظام مند

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 648-662

10.30491/JMM.22.6.648

لیلا کریمی؛ ربابه خلیلی؛ مسعود سیرتی نیر


تحلیل خوشه های موضوعی و ترسیم نقشه علمی پژوهش های حوزه کووید-19 در پایگاه علمی اسکوپوس

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 663-669

10.30491/JMM.22.6.663

محمد مسکرپور امیری؛ طاها نصیری؛ پریسا مهدی زاده


تشخیص انتقال کروناویروس با تست مایع آمنیوتیک- بیان دیدگاه

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 670-671

10.30491/JMM.22.6.670

فاطمه عبدی؛ اعظم امیریان