کلیدواژه‌ها = روایی
بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس علائم صدمه اخلاقی در یک واحد نظامی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 1960-1972

10.30491/jmm.2023.1006466.1050

فرزین باقری شیخانگفشه؛ علی فتحی آشتیانی


اعتباریابی و بومی سازی نسخه فارسی ابزار فرم کوتاه شاخص توانایی و آمادگی انجام مأموریت در پرستاران نظامی

دوره 24، شماره 3، خرداد و تیر 1401، صفحه 1176-1189

10.30491/JMM.24.3.1176

سجاد پیوسته؛ فخرالدین فیضی؛ مسعود سیرتی نیر؛ عباس عبادی


بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی سیاهه سلامت روان (38-MHI) در کارکنان نظامی و تدوین مقیاس دروغ سنج برای آن

دوره 23، شماره 7، مهر و آبان 1400، صفحه 587-598

10.30491/JMM.23.7.587

سید ولی کاظمی رضایی؛ محمدرضا ابراهیمی؛ امیرمحسن راه نجات؛ فرهاد آوخ کیسمی؛ حسن شاهمیری؛ ارسیا تقوا؛ فهیمه قهوه چی الحسینی؛ محمد مجدیان


بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در نمونه ایی از نیروهای نظامی ایران

دوره 23، شماره 3، خرداد و تیر 1400، صفحه 246-254

10.30491/JMM.23.3.246

امین میرزایی؛ سیدحمید شریف نیا؛ بهناز دوران؛ عباس پسندیده؛ سیدحسین سلیمی


طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه سلامت معنوی حرفه‌ای اساتید (افسران جنگ نرم)

دوره 22، شماره 12، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1209-1221

10.30491/JMM.22.12.1209

مینو اسدزندی؛ لیلا لطفیان؛ سید مجید حسینی؛ حسن ابولقاسمی


آزمون آمادگی جسمانی در رزم: طراحی و اعتبارسنجی در نظامیان ایرانی

دوره 22، شماره 12، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1260-1272

10.30491/JMM.22.12.1260

ابوالفضل شکیبائی؛ وحید سبحانی؛ حمید رجبی؛ محسن صابری اسفیدوجانی


ساخت و اعتباریابی مقیاس تأثیر معلولیت در جانبازان و معلولین

دوره 22، شماره 9، مهر و آبان 1399، صفحه 908-922

10.30491/JMM.22.9.7

یاسر رضاپورمیرصالح؛ الهه مکاریان پور؛ راضیه امینی


ساخت و تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ اجرای روان شغلی در کارکنان نظامی

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 354-363

میثم شاه حسینی؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی؛ مرتضی ناجی


هنجاریابی پرسشنامه آسیب ثانویه (STQ) در نمونه ای از فرزندان جانبازان ایرانی

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 242-252

خدابخش احمدی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ فاطمه بهجتی اردکانی


بررسی روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان بقیه الله(عج)

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 57-63

محمد حسن علاقمند؛ مهری حجت دوست؛ فهیمه قهوه چی الحسینی؛ محمد غلامی فشارکی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی در نیروهای نظامی

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 17-23

غلامرضا میرزائی؛ حسنعلی مهرابی؛ فهیمه قهوه چی الحسینی؛ علی فتحی آشتیانی


استانداردسازی و بررسی خصوصیات روانی پرسشنامه تلفنی رضایت بیماران بستری بقیه الله (عج)

دوره 15، شماره 4، بهمن و اسفند 1392، صفحه 281-286

محمد صادق مهدوی؛ مهری حجت دوست؛ زینت پرورده؛ محمد غلامی فشارکی


پایایی و روایی پرسش‌نامه

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 241-246

محمد غلامی فشارکی؛ داوود طالبیان؛ زهره آقامیری؛ معصومه محمدیان