کلیدواژه‌ها = پرستاران
بررسی رابطه بین بار ذهنی کار، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، تاب آوری و اختلالات خواب: پژوهشی در میان پرستاران

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1861-1869

10.30491/jmm.2023.1006277.0

کیوان ساعدپناه؛ محمد قاسمی؛ حسام اکبری؛ امیر ادیب زاده؛ حامد اکبری


تأثیر آموزش مراقبت معنوی بر همدلی و تعهد حرفه‌ای پرستاران

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1730-1738

10.30491/jmm.2023.1001204

هادی خوشاب؛ صادق یوسفی؛ اشرف خرمی راد؛ صدیقه خدابنده


تاثیر رفلکسولوژی پا بر شدت دردهای اسکلتی-عضلانی و خستگی کادر پرستاری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

دوره 23، شماره 7، مهر و آبان 1400، صفحه 599-609

10.30491/JMM.23.7.599

حجت اله میرزایی نیا؛ شهرام مولوی نژاد؛ عبدالعلی شریعتی؛ محمدحسین حقیقی زاده


بررسی تاثیر استرس شغلی بر استرس اکسیداتیو در پرستاران بیمارستان منتخب شهر سنندج

دوره 23، شماره 5، مرداد و شهریور 1400، صفحه 414-423

10.30491/JMM.23.5.414

بیان مرادی؛ علیرضا جلالی فراهانی؛ علی صالحی سهل آبادی


عوامل تسهیل‌گر و بازدارنده انگیزش شغلی در پرستاران نظامی: یک مطالعه کیفی

دوره 23، شماره 3، خرداد و تیر 1400، صفحه 262-273

10.30491/JMM.23.3.262

عسگر چوبداری؛ اسفندیار آزاد؛ محمدحسین ضرغامی


تاثیر مداخله آموزشی بر مدیریت استرس در پرستاران جراحی قلب

دوره 22، شماره 12، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1280-1287

10.30491/JMM.22.12.1280

تکتم سعیدی تفت؛ فاطمه کشمیری؛ سیدجلیل میرحسینی ده آبادی؛ فاطمه آقایی؛ سارا جام برسنگ؛ حسینعلی صادقیان


افسردگی، استرس و اضطراب پرستاران در پاندمی کووید-19 در بیمارستان نهم دی تربت‌حیدریه

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 526-533

10.30491/JMM.22.6.526

طاهره سربوزی حسین آبادی؛ محمدرضا عسکری؛ خیزارن میری؛ محمد نمازی نیا


تجارب پرستاران در زمینه حفاظت از خود در هنگام مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 570-579

10.30491/JMM.22.6.570

محسن صفاری؛ امیر واحدیان عظیمی؛ حسین محمودی


بررسی تاثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر شجاعت اخلاقی پرستاران بیمارستان های نظامی مشهد

دوره 21، شماره 4، مرداد و شهریور 1398، صفحه 410-417

معصومه حسینی یزدان اباد سفلی؛ منیره عبادی؛ زهرا فارسی


طراحی و اعتبار بخشی پرسشنامه‌ای جهت سنجش جو ایمنی پرستاران

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 488-499

فخرالدین قاسمی؛ حامد اکبری؛ حسام اکبری؛ امیر ادیب زاده


ارتباط ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پرستاران با آگاهی نسبت به اتونومیک دیس‌رفلکسی در جانبازان قطع نخاع

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 71-74

فخرالدین فیضی؛ مسعود واحدی؛ محمد دانشمندی؛ عباس عبادی؛ مسعود سیرتی؛ حسین امیری


بررسی تاثیر آموزش پیشگیری و درمان حوادث بیو تروریسم بر آگاهی و نگرش پرستاران

دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 295-301

زهرا مشتاق عشق؛ سید محمد جواد حسینی؛ حمید علوی مجد؛ ناهید آقایی