کلیدواژه‌ها = سلامت روان
بررسی نقش آسیب‌دیدگی‌های جسمانی مختلف بر سلامت روانی کارکنان راهور فراجا مراجعه‌کننده به بیمارستان ولیعصر(عج) تهران

دوره 24، شماره 6، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1397-1404

10.30491/JMM.24.6.1397

محمد تقی خان محمدی؛ رضا صالحی نیا؛ عقیل مولایی؛ رضا پورمحمد؛ مهری فرهنگ رنجبر


مقایسه سلامت روان در پرستاران شاغل در بیمارستان های مرجع کووید-19 با سایر بیمارستان ها

دوره 22، شماره 11، آذر و دی 1399، صفحه 1145-1152

10.30491/JMM.22.11.1145

آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ علی تاج آبادی؛ فاطمه برزویی؛ نرجس حشمتی فر؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ صدیقه رستاقی


ارتباط عوامل استرس‌زای دانشجویی با مشکلات روانشناختی در دانشجویان یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران

دوره 21، شماره 4، مرداد و شهریور 1398، صفحه 380-389

ماندانا امیری؛ بهناز دوران؛ سید حسین سلیمی؛ محمد حسین ضرغامی؛ محمد غلامی فشارکی


برنامه‌ها و راهبرد‌های ارتقای سلامت روانی در سازمان‌های نظامی آمریکا، انگلستان، روسیه و ایران: مطالعه مروری نظام‌مند

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 208-220

مهدی امینی؛ محمد بلوچی انارکی؛ اسفندیار آزاد؛ ابوالفضل شیرمردی


تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر سطح سلامت روان در بازنشستگان نیروهای مسلح

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1395، صفحه 191-196

حسین کشاورز افشار؛ زهرا جهان بخشی؛ جعفر انیسی؛ اسفندیار آزاد مرز آبادی؛ فهیمه قهوه‌چی الحسینی


پیشگویی‌کننده‌های فردی-اجتماعی سلامت روان در سربازان خدمت وظیفه شهر تهران، 1391

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 81-87

مژگان میرغفوروند؛ اعظم محمدی؛ فاطمه عفتی داریانی؛ نعیمه خاوشی؛ سمیه زارعی


بررسی سلامت روان جانبازان براساس بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 205-209

سیده آصفه هاشمیان؛ محمد جواد خادمی


شمارش تعداد سلول‌های کشنده طبیعی موجود در خون محیطی و بررسی رابطه آن با سلامت روان در جانبازان شیمیایی تنفسی

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1392، صفحه 185-189

زهرا عارف نسب؛ مصطفی قانعی؛ احمدعلی نوربالا؛ احمد علیپور؛ عبدالرضا بابامحمودی


بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یک دانشگاه علوم پزشکی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 149-156

سیمین نقوی؛ جعفر انیسی؛ حمیدرضا توکلی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی؛ زهرا جهان بخشی


یافته ها، تنگناها و جهت گیری های پژوهش در حوزه سلامت روانی جانبازان

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 251-260

خدابخش احمدی؛ مجتبی حبیبی؛ رضا شاهی؛ سمیرا خوشکام؛ آزاده مرادی؛ شیوا اخوان راد؛ محمد جواد احمدی زاده


بررسی سلامت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی کارکنان

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 279-284

سیدحسین سلیمی؛ اسفندیار آزادمرزآبادی؛ محمد عابدی درزی


عوامل مؤثر بر رضایت شغلی افسران دریک واحد نظامی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 69-77

غلامرضا میرزایی؛ علی فتحی آشتیانی؛ حسینعلی مهرابی؛ خدابخش احمدی