دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 31، فروردین و اردیبهشت 1387 
بررسی وضعیت تأمین، نگهداری و توزیع مواد غذایی در زلزله بم

صفحه 11-20

حمید‌رضا توکلی؛ داود فرج‌زاده؛ مرتضی ایزدی؛ نعمت الله جنیدی


اندازه گیری مایکوتوکسین T-2 در غلات مصرفی در یک مرکز نظامی در زمستان 1385

صفحه 35-44

مجید ریاضی پور؛ هادی وطنی؛ حمید رضا توکلی؛ علی مهرابی توانا؛ محمد علی افشاری؛ رضا کچویی؛ زهرا متقیان؛ عباسعلی ایمانی فولادی؛ کاظم احمدی


بررسی تاثیر تمرینات دوره غواصی بر حداکثر میزان اکسیژن مصرفی (vo2max) در غواصان نیروی دریائی

صفحه 51-56

حسین باباتبار درزی؛ علی اکبر فردوسی؛ عباس عبادی؛ سهیل نجفی مهری؛ مسعود سیرتی نیر؛ بتول نحریر؛ ابراهیم نصیری


بررسی ویژگیهای بالینی و پاراکلینیک استئومیلیت مزمن در جانبازان مراجعه‌کننده به کلینیک فوق تخصصی استئومیلیت بیمارستان ساسان در سال 1387 – 1385

صفحه 63-68

مرتضی ایزدی؛ سید احمد موسوی؛ حسن عراقی زاده؛ کمال سید فروتن؛ شهرام شیروانی؛ نعمت الله جنیدی؛ مرتضی جان نثاری؛ بهزاد کلانتری؛ رامین بیدار


آنتروپومتری پا به روش عکس برداری دیجیتالی و اهمیت کاربرد آن در طراحی پوتین

صفحه 69-80

سید باقر مرتضوی؛ علی خوانین؛ رمضان میرزایی؛ یحیی رسولزاده؛ محرم منصوری زاده؛ مهناز محسنی