دوره و شماره: دوره 24، شماره 5 - شماره پیاپی 114، مرداد و شهریور 1401 

پژوهشی اصیل

نقش ارتباطات معنوی در مدیریت خدمات سلامت طی بحران بیولوژیک کووید-19

صفحه 1279-1286

10.30491/JMM.24.5.1279

مینو اسدزندی؛ منوچهر زهیری؛ مصطفی اکبری قمی؛ امید علی مسعودی


نامه به سردبیر

راهکارهای توسعه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی

صفحه 1287-1290

10.30491/JMM.24.5.1287

غلامرضا پورحیدری؛ عبدالمجید چراغعلی؛ سیدمحمد زارعی


مروری

مدیریت کاهش درد در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU): یک مرور سیستماتیک

صفحه 1291-1309

10.30491/JMM.24.5.1291

رومینا رسوله‌وندی؛ محسن کاظمی نیا؛ فرانک جعفری؛ محمود رحمتی؛ آرزو محمد قلی زاده؛ محمد مهدی خشمین


خود مدیریتی بیماری با استفاده از برنامه های کاربردی سلامت موبایل: مروری بر چند بیماری، عملکردها و اثرات آن در نیروهای نظامی

صفحه 1330-1346

10.30491/JMM.24.5.1330

نیما اسدی؛ علیرضا شهریاری؛ هادی اسمعیلی گورچین قلعه؛ محسن عباسی فرج زاده؛ مرتضی باقری؛ اکبر قربانی الوانق