دوره و شماره: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 110، فروردین و اردیبهشت 1401 
بررسی میزان شیوع بیماری کووید-19 در یک منطقه محروم با استفاده از تست های تشخیصی: تجربه ای از توانمندی نیروهای جهادی و نظامی

صفحه 1016-1023

10.30491/JMM.24.1.1016

مسعود عرب فرد؛ یزدان حسنی نوریان؛ آرش دهدشتی نژاد؛ علیرضا امام ویردی زاده؛ حسام سلیمانی فر؛ مهران عاشقی؛ عرفان پیله گر؛ مجتبی ساقی؛ امیر محمد فرمانی؛ رضا قربانی؛ محمد حسین عظیم زاده؛ حمیدرضا برهانی؛ حسین شجاع پور؛ احسان حیدری؛ محمدرضا زهره وند؛ محمد حسین عیدنژاد؛ رضا کاظمی؛ علی صفائی؛ غلامحسین علیشیری


ارزیابی ظرفیت غبارگیری مدیای نانولیفی و توانایی آن در ربایش گرد و غبار مصنوعی

صفحه 1034-1046

10.30491/JMM.24.1.1034

فریده گل بابایی؛ سمیه فرهنگ دهقان؛ آیسا قاسمی کوزه کنان؛ مجید حبیبی محرز


تبیین تجارب پزشکان و پرستاران از اولویت های مراقبت از زخم سوختگی

صفحه 1047-1056

10.30491/JMM.24.1.1047

مریم مقیمیان؛ مهین معینی؛ صدیقه فرضی؛ محمد صادق ابوطالبی؛ محسن شهریاری؛ حجت اله یوسفی؛ سرور مصلح


تببین راهکارهای ارتقای مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان های نظامی

صفحه 1057-1067

10.30491/JMM.24.1.1057

سمیه آزرمی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ سید امیر حسین پیشگویی؛ حمیدرضا خانکه؛ سید ضیاء هجری پور