دوره و شماره: دوره 23، شماره 6 - شماره پیاپی 103، مرداد و شهریور 1400 

مروری

کاربرد سلول‌درمانی با هدف درمان آسیب‌های شیمیایی و ترومایی قرنیه

صفحه 518-528

10.30491/JMM.23.6.518

وحید جاهد؛ سید هاشم دریاباری؛ خسرو جدیدی؛ حسین آقاملائی


پژوهشی اصیل

ارزیابی وضعیت پدافند غیرعامل در انبارهای مواد غذایی و دارویی بیمارستان‌ها

صفحه 541-551

10.30491/JMM.23.6.541

حسین معصوم بیگی؛ قادر غنی زاده؛ امیر میرشفیعی؛ مهدی راعی؛ بهرام روشن چراغی


نامه به سردبیر

ده مورد از فرصت ها و آموزه های بحران همه گیری ویروس کرونا

صفحه 552-554

10.30491/JMM.23.6.552

غلامرضا پورحیدری؛ سیدمحمد زارعی ابرقوئی


مروری

هماهنگی نیروهای غیرنظامی و نظامی در بلایای طبیعی: مرور نظام مند

صفحه 555-563

10.30491/JMM.23.6.555

حسن عراقی زاده؛ محمودرضا پیروی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ میلاد احمدی مرزاله