دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 42، آذر و دی 1389 
انگیختگی و فعال‌سازی در تیراندازی با تپانچه جنگی

صفحه 185-190

سید محمدکاظم واعظ موسوی؛ مرتضی ناجی؛ ناصر حسن زاده؛ حسین اسماعیل پور مرندی


مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تاخیری گاز خردل بر چشم

صفحه 191-195

خسرو جدیدی؛ علیرضا صادقی پور؛ مصطفی نادری؛ مهران حقیقی؛ پرویز رفیع زاده


تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی

صفحه 203-209

غلامعلی میرشفیعی؛ سید همایون صدرایی؛ حسین بهادران؛ غلامرضا کاکا؛ حسین دشت نورد؛ محمد رضا نورانی؛ محمود مفید؛ حسین مهدوی نسب؛ عباسعلی ایمانی فولادی


عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با واکنش‌های هیجانی سربازان

صفحه 211-216

زهرا حاجی امینی؛ محمد زمانی؛ علی فتحی آشتیانی؛ عباس عبادی؛ فریال خمسه؛ سید حمید قریشی


مقایسه شاخص های عملکردی یکی از بیمارستان های تهران با استانداردهای کشوری

صفحه 223-228

نعمت اله جنیدی جعفری؛ محمد صادقی؛ مرتضی ایزدی؛ رضا رنجبر


ارزیابی بالینی ارتوپدی و توان‌بخشی جانبازان قطع عضو در استان مازندران

صفحه 229-234

حسن خانی؛ اسفندیار آزادمرزآبادی؛ محمد حسین کریمی نسب؛ رویا جاجوندیان؛ حمید طیبی فرد؛ سیمین جوهری نیا