فراوانی اختلالات بینایی در مراجعان به کمیسیون معافیت پزشکی بیمارستان علوی اردبیل

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: اختلالات بینایی اخیراً مورد توجه خاص سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است. با توجه به این­‌که اکثر مراجعین کمیسیون سربازی چشم در سنین جوانی هستند، بررسی اختلالات بینایی این طیف سنی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین توزیع فراوانی اختلالات بینایی شایع در مراجعین کمیسیون سربازی چشم در استان اردبیل انجام شد.   روش‌­ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی روی تمام مراجعین درمانگاه چشم بیمارستان علوی اردبیل برای کمیسیون سربازی از سال 1379 تا 1384 انجام گرفت. 5203 مراجعه کننده مورد مطالعه قرار گرفتند و اطلاعات درج شده در پرونده‌­ها در پرسش‌نامه‌­ای ثبت و با نرم‌­افزار SPSS 13 تحلیل شد. برای مقایسه متغیرهای کیفی از آزمون مجذور کای استفاده شد.   یافته­‌ها: 4935 نفر (84/94%) از مراجعین به نوعی دچار اختلال بینایی بودند. 94% دارای عیب انکساری بودند که 8/33% عیب انکساری خفیف، 48% عیب انکساری متوسط و 18% عیب انکساری شدید داشتند. 3413 نفر (6/65%) نزدیک­بین و 1479 نفر (4/28%) دوربین بودند. 37/92% مراجعین آستیگماتیسم و 15/35% آنیزومتروپی داشتند. بیماری‌­های قرنیه 07/1%، انحراف چشم 99/0% و کاتاراکت 78/0% سایر علل عمده اختلال بینایی بودند. نتیجه­‌گیری: عیوب انکساری خاصی منجر به معافیت از خدمت سربازی می‌­شود و تعداد کثیری از مراجعین کمیسیون سربازی با وجود داشتن عیوب انکساری به علت عدم کسب حد نصاب لازم به خدمت سربازی فرا خوانده می‌شوند و تعیین شیوع عیوب انکساری و اختلالات بینایی می­‌تواند در برنامه‌­ریزی‌های کلان دفاعی و برای مسئولین طب نظامی کمک­‌کننده باشد. بررسی گذشته‌­نگر نتایج فوق می­‌تواند در برنامه‌­های پیشگیری از آمبلیوپی نیز مورد استفاده قرار­ گیرد.

کلیدواژه‌ها