ارزیابی وضعیت مدیریت ریسک در بخش های منتخب بیمارستان های شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: ارزیابی مدیریت ریسک در بیمارستان، زیربنای برنامه‌ریزی در زمینه مدیریت بحران و یکی از مقولات اساسی در طب است. این پژوهش با هدف ارزیابی مدیریت ریسک در بیمارستان­‌های منتخب شهر تهران انجام شد.   روش‌­ها: این مطالعه مقطعی- مشاهده­ای روی کارکنان بخش­‌های بستری بیمارستان­‌های منتخب انجام شد. گردآوری داده‌­ها از طریق یک پرسش‌نامه محقق‌­ساخته در مقیاس لیکرت 5گزینه‌­ای انجام شد. داده‌­ها با نرم‌­افزار 16 SPSS و آزمون T مستقل و آنالیز واریانس تحلیل شد.   یافته‌­ها: میزان شناخت کارکنان از مفهوم ریسک و مدیریت آن امتیاز 69/0±2/3، وضعیت سازمان­‌دهی مدیریت ریسک امتیاز 74/0±58/3، وضعیت سیاست­‌ها و رویه­‌ها در زمینه مدیریت ریسک امتیاز 7/0±72/3، وضعیت آموزش امتیاز 8/0±71/3، جایگاه مدیریت ریسک امتیاز 49/1±59/3 و وضعیت نظارت بر ارزیابی و کنترل ریسک امتیاز 75/0±72/3 را به خود اختصاص داد. نتایج آزمون آماری در خصوص میانگین امتیازات مولفه­‌های مورد بررسی تنها در نظارت و ارزیابی ریسک در گروه‌‎­های مختلف جنسی اختلاف آماری معنی­‌دار نشان داد.   نتیجه­‌گیری: توجه مدیریت بیمارستان‌­ها به جایگاه مدیریت ریسک برای توسعه کیفی درمان و ایجاد محیطی امن برای کارکنان و بیماران ضروری است. اتخاذ سیاست‌­ها و برنامه‌­ریزی برای آموزش و نظارت بر فعالیت­‌های مدیریت ریسک در بیمارستان­‌ها باید به‌­صورت جدی پیگیری شود.

کلیدواژه‌ها