دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 23، فروردین و اردیبهشت 1385 

پژوهشی اصیل

بررسی وضعیت سلامت روانی جانبازان شیمیایی ناشی از گاز خردل

صفحه 1-7

غلامرضا کرمی؛ ماندانا امیری؛ جواد عاملی؛ حسین کچویی؛ کاظم قدوسی؛ علیرضا سعادت؛ سیدعباس تولایی؛ علی اصغر زارعی


ترخیص با رضایت شخصی از بخش روانپزشکی

صفحه 24-30

سید عباس تولایی؛ شروین آثاری؛ مهدی حبیبی؛ حمیدرضا خدامی؛ یدالله سیاوش وهابی؛ سیما نوحی؛ شکوفه رادفر


تاثیر آموزش حل تعارض بر کیفیت زندگی همسران جانبازان مبتلا به PTSD

صفحه 45-51

اکرم پرنده؛ مسعود سیرتی نیر؛ مرتضی خاقانی زاده؛ علی اکبر کریمی زارچی


میزان آلایندگی پرتو X در محیط ورودی های بازرسی فرودگاه مهرآباد

صفحه 63-68

فیروز ولی پور؛ غلام حسین پورتقی؛ علی خوانین؛ محمدرضا آخوند؛ گودرز انصاری؛ مهناز مذاهبی


عوامل مؤثر بر رضایت شغلی افسران دریک واحد نظامی

صفحه 69-77

غلامرضا میرزایی؛ علی فتحی آشتیانی؛ حسینعلی مهرابی؛ خدابخش احمدی