دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 25، مهر و آبان 1385 
بررسی عوامل مرتبط با ناسازگاری زناشویی در جانبازان مبتلا به PTSD

صفحه 165-174

خدابخش احمدی؛ علی زارعی محمود آبادی؛ علیرضا عرب‌نیا


مقایسه الگوهای فرزندپروری در بین خانواده‌های نظامی و غیرنظامی

صفحه 183-190

صغری باقرپور کماچالی؛ هادی بهرامی احسان؛ علی فتحی آشتیانی؛ خدابخش احمدی؛ علی اصغر احمدی


بررسی مولکولی مقاومت به نالیدیکسیک اسید در E.coli ایزوله شده در بیماران با عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان بقیه ا...(عج)

صفحه 191-196

خانعلی نقوی؛ نعمت ا... جنیدی جعفری؛ علی کرمی؛ رحیم سروری؛ اکبر خلیل پور؛ زهرا سفیری؛ منیژه مجیدفرد؛ رضا دلیلی


بررسی ارتباط بین سبک مشکل گشایی مدیران ارشد پرستاری و اثربخشی عملکرد سرپرستاران در بیمارستانهای نظامی شهر تهران

صفحه 231-237

عباس عبادی؛ اشرف قمچیلی؛ مرتضی خاقانی‌زاده؛ زهرا فارسی؛ سهیلا حافظی؛ مجید نجفی‌کلیانی