دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 26، آذر و دی 1385 

نامه به سردبیر

تکنولوژی نمایش فاژی و کاربردهای آن ( نامه به سردبیر )

صفحه 239-240

سعید مروتی؛ هادی شیرزاد؛ محمد رضا جهانی؛ محمد حسین مدرسی


پژوهشی اصیل

فراوانی مصرف سیگار و ارتباط آن با یافته‌های ریوی در برونشیولیت مزمن ناشی از گاز خردل

صفحه 241-248

مصطفی قانعی؛ جعفر اصلانی؛ شروین آثاری؛ حمیدرضا خدامی‌ویشته؛ یدا... قضاوی


بررسی فشار‌های عصبی گروهی از کارکنان نظامی مستقر در منطقه خلیج فارس

صفحه 249-254

اسفندیار آزادمرزآبادی؛ علی فتحی‌آشتیانی؛ خدابخش احمدی


بررسی اثر دوره آموزش نظامی پایه بر درد زانو و انعطاف‌پذیری عضلات پیرامون آن

صفحه 255-260

فرید رضایی‌مقدم؛ کامران آزما؛ سیداحمد رئیس‌السادات؛ نیّره سعادتی؛ علیرضا شمس‌الدینی؛ ایمان ناصح


بررسی مقایسه‌ای اثربخشی کرم Unna`s Boot و بتامتازون در درمان ضایعات خارش‌دار ناشی از سولفور موستارد

صفحه 261-266

مجید شهرتی؛ محمود الماسی؛ سید مسعود داوودی؛ سید بردیا صدر؛ سعید کشاورز؛ محمد مهدی نقی زاده؛ مهدی رفعتی


بررسی سطح سازگاری و نظام ارزشی در زنان

صفحه 267-272

علی فتحی آشتیانی؛ هاله آزرمی؛ طاهره الهی؛ زهرا کاتب؛ حمید طرخورانی


بررسی شیوع دردهای عضلانی استخوانی در جانبازان نابینای کشور

صفحه 273-277

وحید نجاتی؛ سید ابراهیم موسوی؛ رضا امینی؛ محمدرضا سروش


مقایسه نتایج اعمال جراحی هرنی دیسک کمری در بیماران نظامی و غیرنظامی

صفحه 285-290

غلامرضا فرزانگان؛ حسنعلی محبی؛ مسعود ثقفی‌نیا؛ یداله رضایی؛ یاشار محرم‌زاد