نویسنده = مهدی خوبدل
مروری بر پرورش پشه های آئدس؛ ناقلین آربوویروس ها

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 1752-1765

10.30491/jmm.2023.1006372.0

مهدی خوبدل؛ محمد مرادی


بررسی مصرف سموم حشره کش شیمیایی جهت کنترل ناقلین در یگان های نظامی منتخب

دوره 24، شماره 3، خرداد و تیر 1401، صفحه 1140-1149

10.30491/JMM.24.3.1140

فرشید سلیمانی؛ مهدی خوبدل؛ محمدحسین نیکبخت؛ علیرضا نجیمی؛ امیر ادیب زاده


کنترل جمعیت سوسمارها در محیط های نظامی: یک مطالعه مروری

دوره 23، شماره 11، بهمن و اسفند 1400، صفحه 883-898

10.30491/JMM.23.11.883

مهدی خوبدل؛ حسن مداحی؛ حاجی قلی کمی


کنترل موثر و ایمن کک های ناقل طاعون با استفاده از تنظیم کننده های رشد حشرات: یک مطالعه مروری

دوره 23، شماره 6، مرداد و شهریور 1400، صفحه 529-540

10.30491/JMM.23.6.529

مهدی خوبدل؛ رضا رنجبر؛ جلال جلالی سندی؛ داود شایگان


کنترل و مدیریت بیماری های منتقله بوسیله حشرات در حوادث غیرمترقبه

دوره 22، شماره 8، مهر و آبان 1399، صفحه 778-798

10.30491/JMM.22.8.778

مهدی خوبدل؛ امید دهقان؛ حسن بخشی؛ محمد مرادی


کنترل عقرب ها در محیط های نظامی: مطالعه مروری

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 3-13

روح اله دهقانی؛ مهدی خوبدل؛ حسین ثباتی


تب دانگ، بیماری آربوویروسی قدیمی تهدیدکننده منطقه خلیج‌فارس و جنوب ایران

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1395، صفحه 181-183

مهدی خوبدل؛ نعمت اله جنیدی جعفری


بررسی اثرات خدنگ خاکستری هندی رهاسازی شده در جزیره ابوموسی بر روی برخی گونه های بومی غیرهدف

دوره 18، شماره 1، خرداد و تیر 1395، صفحه 371-379

مهدی خوبدل؛ حسین جعفری؛ محمد رضا آخوند


بیماری گال و عوامل مرتبط با آن

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 55-56

مهدی خوبدل


پشه‌های واکسینه کننده (Flying vaccinators): موانع و مخاطرات

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 179-181

مهدی خوبدل


تنوع گونه ها و وفور نسبی مگس های حایز اهمیت پزشکی در جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در سال 1389

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 261-270

مهدی خوبدل؛ کامران اکبرزاده؛ حسین جعفری؛ علی مهرابی توانا؛ مرتضی ایزدی؛ علی موسوی جزایری؛ محمد مهدی بهمنی؛ مهدی سالاری؛ محمد آخوند؛ مرتضی رحیمی؛ محمد نوبخت؛ جواد رفیع نژاد


مورچه گزیدگی نیروهای نظامی در سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 155-162

مهدی خوبدل؛ کامران اکبرزاده؛ حسین جعفری؛ علی مهرابی توانا؛ علی موسوی جزایری؛ جواد رفیع نژاد؛ مرتضی ایزدی؛ علی علی اکبر اصفهانی؛ یونس جهانی؛ محمد نوبخت؛ محمد مهدی بهمنی؛ مرتضی رحیمی


تعیین آلودگی آشکار و پنهان غلات و حبوبات انبارشده به حشرات آفت انباری

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 33-39

قربان یونسی؛ عارف معروف؛ مهدی خوبدل


فون عقرب های منطقه تایباد و وضعیت عقرب گزیدگی در محیط های نظامی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 7-11

هادی وطنی؛ مهدی خوبدل


تاثیر عامل شست وشو بر اثر ابقایی و قدرت حشره کشی یونیفرم های نظامی آغشته به پرمترین

دوره 10، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 253-261

مهدی خوبدل؛ منصوره شایقی؛ علی مهرابی توانا؛ محمدرضا عبایی؛ فاطمه رفیعی؛ و همکاران


آگاهی سربازان از مسایل بهداشتی در یکی از مراکز آموزش نظامی ‏

دوره 10، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 293-297

علی مهرابی توانا؛ نعمت ا... اسمی؛ مهدی خوبدل


پاتولوژی جغرافیایی افغانستان

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1382، صفحه 291-299

مهدی خوبدل؛ علی مهرابی‌توانا؛ رضا میرنژاد؛ رویا اسدزاده؛ فائزه ساده وندی