تاثیر عامل شست وشو بر اثر ابقایی و قدرت حشره کشی یونیفرم های نظامی آغشته به پرمترین

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

اهداف. آغشته­سازی البسه نظامی، به­ویژه یونیفرم­ها، به پرمترین به­عنوان تکنیک مفیدی برای مقابله با گزش حشرات و حفاظت فردی سربازان به ثبت رسیده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر شستشوی یونیفرم­های آغشته بر دوام و بقای پرمترین و قدرت حشره­کشی آن است. روش­ها. این مطالعه از نوع مداخله­ای تجربی است که به مدت 2 سال طی سال­های 1382 تا 1384 در دو آزمایشگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران به انجام رسیده است. پارچه­های 6 نوع از یونیفرم­های رایج در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با امولسیون غلیظ حشره‌کش پرمترین 10% با دوز موثر و بی­خطر 125/0 mg/cm2 به روش غرقابی آغشته­سازی شد . برای تعیین خاصیت ابقایی از کروماتوگرافی لایه نازک و دستگاه TLC Scanner 3 استفاده شد. برای تعیین قدرت حشره­کشی از تست بیواسی با سوش آزمایشگاهی Anopheles stephensi ماده استفاده شد. یافته­ها. شست­وشوی یونیفرم­ها باعث کاهش معنی­دار میزان پرمترین موجود در پارچه­های آغشته و همچنین کاهش قدرت حشره­کشی آنها شد. شست­وشوی دستی یونیفرم‌ها باعث حذف حدود 35-25% از پرمترین موجود در الیاف پارچه‌ها گردید. شست­وشوی ماشینی در حدود 65-50% از میزان پرمترین را کاهش داد . نتیجه­گیری. شست­وشوی لباس­ها امری اجتناب­ناپذیر است و می­تواند عامل تضعیف قدرت حشره­کشی باشد. آغشته­سازی با فرمولاسیون معمولی برای مقاصد کوتاه­مدت مناسب است ولی برای اهداف بلندمدت، بایستی از فرمولاسیون بادوام با خاصیت ابقایی طولانی­تر نظیر اَشکال پلی­مری پرمترین استفاده شود.  

کلیدواژه‌ها