تاثیر جریان هوا، باران و گذشت زمان بر بقای پِرمِترین در یونیفرم های نظامی آغشته

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

  اهداف: عوامل مختلفی می­‎توانند در دوام مولکول­‎های پرمترین روی الیاف آغشته، تاثیر­گذار باشند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عوامل محیطی نظیر جریان هوا، باران و گذشت زمان بر میزان باقیمانده پرمترین در الیاف پارچه­‎های انواع یونیفرم‎­های نظامی بود.   روش­‎ها: بررسی حاضر مطالعه­‌ای تجربی است. در این مطالعه پارچه­‌های یونیفرم­‌های رایج در نیروهای نظامی و انتظامی ایران با امولسیون غلیظ حشره‌کش پرمترین 10% به­‌میزان  µg/cm2 125 و به روش غرقابی آغشته شد . سپس تاثیر عوامل محیطی جریان هوا، غوطه­‌ورسازی در آب و نیز گذشت زمان بر باقیماندگی پرمترین لباس‌­های آغشته مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین میزان باقیماندگی پرمترین از روش پیشرفته کروماتوگرافی لایه نازک استفاده شد.   یافته­‎ها : پس از قرارگیری به­‌مدت 12 هفته مداوم و شبانه­روزی در معرض جریان هوا، به­‌طور میانگین و بدون در نظر گرفتن نوع یونیفرم،2 µg/cm2  89.7 ± 89.7 معادل 71.7% میزان پرمترین روی الیاف باقی ماند. پس از 12.5 ساعت غوطه‌­ورسازی یونیفرم‌­های آغشته به پرمترین در آب، µg/cm2 93.5 ± 2.7 معادل 75% میزان پرمترین روی الیاف باقی ماند. نگهداری پارچه­‌های آغشته به‌­مدت 6 ماه به دور از تاثیر عوامل محیطی در تاریکی و شرایط آزمایشگاهی به­‌صورت بسته‌بندی­‌شده، باعث کاهش معنی­‌داری در میزان پرمترین آن نشد. نتیجه‌گیری: عوامل محیطی نظیر باد و جریان هوا، باران و فعل و انفعالات شیمیایی که به مرور و در اثر گذشت زمان اتفاق می­‌افتد، همگی در دوام و بقای پرمترین موجود در یونیفرم‌های آغشته، اثر ملایم و کمی دارند و نمی‌­توانند تاثیر زیادی در کاهش کارآیی یونیفرم‌­های آغشته داشته باشند.

کلیدواژه‌ها