مروری بر پرورش پشه های آئدس؛ ناقلین آربوویروس ها

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

پشه ­ها­ی جنس آئدس به دلیل انتقال بیماری­ های خطرناک آربوویروسی اهمیت زیادی دارند. تب دانگ، زیکا، چیکونگونیا و تب زرد از جمله این بیماری­ ها هستند که در سال­ ها­ی اخیر به نگرانی جهانی در حوزه بهداشت و پزشکی تبدیل شده­ اند. کنترل ناقل در مقابله با این بیماری­ ها یک راهبرد کلیدی است و تحقیقات زیادی بر روی ناقلین این بیماری­ ها صورت می­ گیرد که این تحقیقات نیازمند پرورش ناقل در شرایط آزمایشگاهی قابل کنترل است. مهمترین عوامل فیزیکی در پرورش حشرات شامل دما، رطوبت و نور می ­باشند. این عوامل در انسکتاریوم بر اساس حشره مورد نظر تنظیم می ­شوند. انسکتاریوم محیط حساسی بوده و در طراحی آن باید نظافت و جلوگیری از آلودگی و حمله­ آفات و همچنین خروج و فرار حشرات پرورش یافته از کلنی در نظر گرفته شوند. چرخه زندگی پشه ­ها­ی آئدس شامل چهار مرحله تخم، لارو، شفیره و بالغ است که آشنایی با زیست­ شناسی و رفتار پشه در هر یک از مراحل در فرایند پرورش به ما کمک می­ کند. پشه­ ها­ی جنس آئدس از نظر نحوه تخم­گذاری و خونخواری با سایر جنس ­ها­ی پشه ­ها تفاوت داشته و فرایند پرورش آن­ ها پیچیده ­تر است. در مطالعه­ حاضر طراحی انسکتاریوم و فرایند پرورش پشه­ ها­ی آئدس شامل تفریخ تخم، پرورش لارو، جداسازی و پرورش شفیره، پرورش بالغ، جمع ­آوری و ذخیره تخم مورد بررسی قرار می ­گیرد.

کلیدواژه‌ها