دوره و شماره: دوره 23، شماره 9 - شماره پیاپی 106، آذر و دی 1400 
ارزیابی کارکرد کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی ایران

صفحه 712-720

10.30491/JMM.23.9.712

پیرحسین کولیوند؛ محمداسماعیل مطلق؛ حسن اشرفیان امیری؛ سیدفرزاد جلالی؛ هما یوسفی خوش سابقه؛ سید داود نصراله پور شیروانی؛ نفیسه بیگم میرکتولی؛ مصطفی جوانیان


بررسی استرس، اضطراب و افسردگی و ارتباط آن با حمایت اجتماعی در سالمندان نظامی

صفحه 730-737

10.30491/JMM.23.9.730

مجتبی فتاحی اردکانی؛ ژیلا محمدرضایی؛ محمد سعید جدگال؛ سمیه خداوندی؛ مرادعلی زارعی پور