طراحی دستگاه دومنظوره تردمیل و شبیه‌ساز راه رفتن ویژه جانبازان و معلولان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 پژوهشکده دانش و هوش شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، طراحی دستگاه دومنظوره تردمیل و شبیه­ساز راه رفتن ویژه جانبازان و معلولان بود. این دستگاه می‌تواند هم توسط افراد عادی و هم بیماران سکته مغزی، ضایعات نخاعی، پارکینسون، بیماری ام اس و افرادی که توانایی راه رفتن خود را برای مدت موقتی از دست دادند، استفاده شود.
روش‌ها: طراحی دستگاه به‌گونه‌ای است که جلیقه نگه‌دارنده سنسورهایی را برای تعیین میزان تنش وارده بر قسمت‌هایی که طناب حمایتی به جلیقه متصل شده است دارا می‌باشد. میزان فشار وارده به همراه اطلاعات دیگر بر روی صفحه نمایشگری که روی دستگاه تعبیه‌شده است نمایش داده می‌شود که فرد درمانگر از اطلاعات حین تمرین فرد آگاه باشد.
یافته‌ها: تردمیل به دو صورت طراحی‌شده است که هم قابلیت تنظیم سرعت اتوماتیک را دارد که فرد با سرعت دلخواه حرکت کند و هم قابلیت حرکت دادن نوار تردمیل را به‌صورت دستی و با اعمال فشار از طریق پاها را دارا می‌باشد.
نتیجه‌گیری: این تردمیل موجب تقویت عضلات افراد بیماری می‌شود که برای مدتی توانایی راه رفتن خود را از دست دادند و علاوه‌بر این عضلات آن‌ها نیز دچار تحلیل رفتگی شده است. همچنین جلیقه نگه‌دارنده دارای حسگر فشار نیز می‌باشد که بر اساس درصدی از وزن بدن می‌تواند قابل تنظیم باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Werner C, Von Frankenberg S, Treig T, Konrad M, Hesse S. Treadmill training with partial body weight support and an electromechanical gait trainer for restoration of gait in subacute stroke patients: a randomized crossover study. Stroke. 2002;33(12):2895-901. 2. KY T, FW N, SW L, FM S, editors. Ambulation training for patients with acute stroke by Gait Trainer cyclic walking exercise and Functional Electrical Stimulation (FES): a pilot study. 10th Annual Conference of the International FES Society July; 2005. 3. Vaughan CL, Davis BL, Jeremy C. Dynamics of human gait. 1999. 4. Carr JH. Neurological rehabilitation, 2/e: Elsevier India; 2011. 5. Franz JR, Riley PO, Dicharry J, Allaire PE, Kerrigan DC. Gait synchronized force modulation during the stance period of one limb achieved by an active partial body weight support system. Journal of biomechanics. 2008;41(15):3116-20. 6. Visintin M, Barbeau H, Korner-Bitensky N, Mayo NE. A new approach to retrain gait in stroke patients through body weight support and treadmill stimulation. Stroke. 1998;29(6):1122-8. 7. Lee L, Grimson WEL, editors. Gait analysis for recognition and classification. Proceedings of Fifth IEEE International Conference on Automatic Face Gesture Recognition; 2002: IEEE. 8. Kang CG, Chun MH, Chang MC, Kim W, Do KH. Views of physiatrists and physical therapists on the use of gait-training robots for stroke patients. Journal of physical therapy science. 2016;28(1):202-6. 9. Davis RB. Reflections on clinical gait analysis. Journal of Electromyography and Kinesiology. 1997;7(4):251-7. 10. Jezernik S, Colombo G, Keller T, Frueh H, Morari M. Robotic orthosis lokomat: A rehabilitation and research tool. Neuromodulation: Technology at the neural interface. 2003;6(2):108-15. 11. Cao J, Xie SQ, Das R, Zhu GL. Control strategies for effective robot assisted gait rehabilitation: the state of art and future prospects. Medical engineering & physics. 2014;36(12):1555-66. 12. Bayon C, Ramírez O, Serrano JI, Del Castillo M, Pérez-Somarriba A, Belda-Lois JM, et al. Development and evaluation of a novel robotic platform for gait rehabilitation in patients with Cerebral Palsy: CPWalker. Robotics and autonomous systems. 2017;91:101-14. 13. Ekkelenkamp R, Veneman J, van der Kooij H, editors. LOPES: Selective control of gait functions during the gait rehabilitation of CVA patients. 9th International Conference on Rehabilitation Robotics, 2005 ICORR 2005; 2005: IEEE. 14. Marchal-Crespo L, Reinkensmeyer DJ. Review of control strategies for robotic movement training after neurologic injury. Journal of neuroengineering and rehabilitation. 2009;6(1):20. 15. Yang C, Zhang J, Chen Y, Dong Y, Zhang Y. A review of exoskeleton-type systems and their key technologies. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 2008;222(8):1599-612. 16. Díaz I, Gil JJ, Sánchez E. Lower-limb robotic rehabilitation: literature review and challenges. Journal of Robotics. 2011;2011. 17. Hussain S. State-of-the-art robotic gait rehabilitation orthoses: design and control aspects. NeuroRehabilitation. 2014;35(4):701-9. 18. Senanayake C, Senanayake SA, editors. Emerging robotics devices for therapeutic rehabilitation of the lower extremity. 2009 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics; 2009: IEEE. 19. Akdoğan E, Adli MA. The design and control of a therapeutic exercise robot for lower limb rehabilitation: Physiotherabot. Mechatronics. 2011;21(3):509-22.