دوره و شماره: دوره 20، شماره 5 - شماره پیاپی 77، آذر و دی 1397 

مروری

مروری بر تاثیر ورزش بر چاقی بواسطه تعدیل سیستم ایمنی و رسپتورهای Toll-like

صفحه 456-475

حسین شیروانی؛ مهدی سلیمانی؛ هرمز سنائی نسب؛ صالح رحمتی احمد آیاد


طراحی و اعتبار بخشی پرسشنامه‌ای جهت سنجش جو ایمنی پرستاران

صفحه 488-499

فخرالدین قاسمی؛ حامد اکبری؛ حسام اکبری؛ امیر ادیب زاده


بررسی ماندگاری اثر استرس حاد اجتماعی بر قدرت باند آلفا

صفحه 509-518

فهیمه قهوه چی الحسینی؛ احسان منشادی؛ علیرضا محمدی؛ ژیلا پیرزاد جهرمی؛ بشری هاتف


تأثیر مداخله آموزشی بر میزان کمردرد در کارکنان نیروی هوایی یک ارگان نظامی

صفحه 519-526

اسماعیل یاسی؛ محسن صفاری؛ محمد قاسمی؛ محمد غلامی فشارکی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی


تبیین عوامل بازدارنده خود مراقبتی مبتلایان به اختلال استرس پس از ضربه مزمن ناشی از جنگ: مطالعه کیفی

صفحه 527-537

ربابه خلیلی؛ مسعود سیرتی نیر؛ مسعود فلاحی خشکناب؛ حسین محمودی؛ عباس عبادی