مروری بر تاثیر ورزش بر چاقی بواسطه تعدیل سیستم ایمنی و رسپتورهای Toll-like

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ‌‌الله (عج)، تهران، ایران

3 دانشکده بهداشت

4 واحد پردیس

چکیده

چاقی بعنوان یک اپیدمی جهانی محسوب می‏شود که بر طبق شواهد موجود شیوع آن در جمعیت‏های نظامی نیز در حال افزایش است. از طرفی امروزه نقش مرکزی سیستم ایمنی و التهاب در توسعه بیماری‌های متابولیکی متعدد از قبیل: مقاومت انسولین، دیابت نوع 2 و چاقی به اثبات رسیده است. با توجه به ارتباطات نزدیک و متقابل بافت آدیپوز و سیستم التهابی/ایمنی، چاقی به‌عنوان یک التهاب مزمن پذیرفته شده است. در این میان، رسپتورهای شناخته شده‌ شبه‌تول (TLRs)، گیرنده‌های ایمنی‌اند که التهاب را تسهیل کرده و باعث مقاومت انسولینی می‌شوند و در پاتوژنز چاقی عامل محوری محسوب می‏شوند. چاقی به‌عنوان یک بیماری التهابی، احتمالاً با فعال‌سازی TLRs تقویت می‌شود. شواهد موجود، بیانگر مشارکت TLRs در نقطه اتصال زندگی بی‌تحرک، التهاب و بیماری‌ها است. فعالیت ورزشی منظم به‌دلیل اقدامات سودمند روی بیماری‌های متابولیکی مزمن، اثرات ضد التهابی قوی ایجاد می‌کند. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که فعالیت ورزشی منجر به کاهش بیان سطح سلولی TLRs می‌شوند. محرک فیزیولوژیکی دقیق کاهش بیان سطح سلولی TLR شناخته نشده است؛ با این‌حال، برخی از سیگنال‌های درگیر در این فرآیند شامل سایتوکاین‌های ضد‏التهابی، هورمون‌های محور هیپوفیز-هیپوتالاموس-آدرنال و پروتئین‌های شوک گرمایی و فاز حاد‏، مایوکاین‏های مترشحه از عضله اسکلتی فعال (نظیر آیریزین) می‏باشند. در این مطالعه مروری، آخرین اطلاعات در مورد TLRs، مسیرهای سیگنالینگ و نقش مهم آنها در سیستم ایمنی نشان داده شده است. همچنین مشخص کرده که انجام مطالعات انسانی بیشتر در آینده بر اساس ارتباط تنگاتنگ بین TLR ها و انواع فعالیت ورزشی می‌تواند روش‌های درمانی در ممانعت از پیشرفت چاقی به سندرم متابولیک و عوارض آن فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها