دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 74، خرداد و تیر 1397 

پژوهشی اصیل

تبیین عوامل مؤثر بر کاهش علائم افسردگی از منظر دین اسلام: یک تحلیل محتوای کیفی

صفحه 134-144

جمیله محمدی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ مسعود جانبزرگی؛ عباس پسندیده؛ محمود ثالثی


ارزیابی آزمون عملکرد مطلوب نظامی (MOPC) در دانشجویان نظامی یک مرکز آموزشی

صفحه 181-188

عمیدالدین خطیبی عقدا؛ وحید سبحانی؛ احسان عرب زاده؛ محمد علی عشقی صابر؛ سیدمرتضی حسینی؛ حسن دیواندری


معرفی و ارزیابی پانل بیست و پنج گانه SNP های اتوزمال آگاهی بخش جهت تعیین هویت ژنتیکی انسان

صفحه 201-211

رضا بازیار؛ سید مصطفی حسینی؛ محمود تولایی؛ پیام حاجی بابایی؛ حسن بهمنی؛ علیرضا رفعتی


بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد و وابستگان نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر در شهر تهران، 1395 – مطالعه مقطعی

صفحه 212-221

امیرحسین پیشگویی؛ حلیمه زارع شورکی؛ آرمین زارعیان؛ فروزان آتش زاده شوریده؛ محمد فرقانی


ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و وضعیت پوسچر حین کار دندانپزشکان یک کلینیک دندانپزشکی وابسته به یک دانشگاه نظامی در شهر تهران در سال 1396

صفحه 222-230

محسن یزدانیان؛ کیومرث مرادی؛ وحید سبحانی؛ حامد اکبری؛ مریم کاظمی پور؛ علیرضا شمس الدینی؛ الهه طهماسبی