دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 63، خرداد و تیر 1395 
اثرات ضد باکتریایی عصاره بابا آدم (Arctium lappa) بر بروسلا ملی تنسیس M 16 در مدل حیوانی و کشت داخل ماکروفاژی

صفحه 315-322

شهرزاد نصیری سمنانی؛ فرزانه قلی خانی؛ مهدی رهنما؛ رضا شاپوری؛ حامد علیزاده؛ حسن قاسم پور


تاریخ نگاری تحولات بهداری رزمی در جنگ عراق با ایران

صفحه 323-329

محسن نظام الدین؛ ثریا اجاقلو؛ حمید پیروی؛ زهره پارسا یکتا؛ ریحانه رستگاری؛ فتانه قدیریان


مقایسه تأثیر روشهای برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی بر رضایت شغلی گروهی از نظامیان

صفحه 331-338

محسن اسکندری؛ خدابخش احمدی؛ علی فتحی آشتیانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ زهره پالیزگیر


بررسی مهارت های مدیریت زمان در بین مدیران بیمارستان های نظامی و غیر نظامی

صفحه 347-353

محمدکریم بهادری؛ مهدی رعد آبادی؛ محمود ثالثی؛ احمد عامریون؛ امین حجتی دانا؛ احسان تیمورزاده


تخمین نسبت شانس عوامل مؤثر بر مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن و منجر به فقر سلامت

صفحه 355-361

عزیز رضاپور؛ امیرعلی عبادی فرد آذر؛ صدیقه اسدی؛ سعید باقری فرادنبه؛ فیروز طوفان