دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 64، مرداد و شهریور 1395 
آنفلوانزا در نیروهای نظامی؛ علائم، پیشگیری و درمان

صفحه 185-190

شهلا افشار پیمان؛ مرتضی ایزدی؛ نعمت الله جنیدی جعفری؛ محمد حسین خسروی


تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر سطح سلامت روان در بازنشستگان نیروهای مسلح

صفحه 191-196

حسین کشاورز افشار؛ زهرا جهان بخشی؛ جعفر انیسی؛ اسفندیار آزاد مرز آبادی؛ فهیمه قهوه‌چی الحسینی