دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 49، مهر و آبان 1391 

مروری

دستبرد علمی: مفاهیم، عوامل و راهکارها

صفحه 168-177

محمدکریم بهادری؛ مرتضی ایزدی؛ محمدجواد حسینپورفرد


رابطه سلامت معنوی و اضطراب اجتماعی در جانبازان شیمیایی

صفحه 186-191

محمد محبوبی؛ منال اعتمادی؛ الهه خراسانی؛ محمد قیاسی؛ ابوالحسن افکار


آگاهی، باور و رفتار مصرف مواد غذایی در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی: کاربرد الگوی اعتقاد بهد اشتی

صفحه 206-213

حسین دینی طلاتپه؛ حمید رضا توکلی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی؛ آراسب دباغ مقدم؛ علیرضا خوش دل


تعیین درمان آنتی بیوتیک تجربی در جانبازان مبتلا به استئومیلیت مزمن

صفحه 222-225

مرتضی ایزدی؛ سیداحمد موسوی؛ سیدکمال فروتن؛ سیدمصطفی سادات؛ علیرضا صالحی، شهرام شیروانی، مرتضی جان نثاری، علی مجیدپور، سیدعماد سادات؛ حامد طلاکوب، افشین مهد آریان، محمد علی عامریان سید علی نوربخش، نعمت الله جنیدی جعفری