دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 47، فروردین و اردیبهشت 1391 

پژوهشی اصیل

اپیدمیولوژی بیماران مبتلا به تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو و عوامل مرتبط با آن

صفحه 1-5

عابدین ثقفی پور؛ مهدی نوروزی؛ نازنین ضیاء شیخ الاسلامی؛ رضا مصطفوی


طراحی برنامه درسی طب اورژانس نظامی در یک دانشگاه نظامی

صفحه 7-14

رمضان رحمانی؛ شعبان مهرورز؛ اسماعیل زارعی؛ عباس عباس پور؛ حسن ملکی؛ مهدی ابراهیم نیا


تاثیر مصرف گلوکز خوراکی بر سطح کورتیزول پرستاران شب‏کار

صفحه 57-61

حسین امیری؛ حسین محمودی؛ محمد دانشمندی؛ عباس عبادی؛ مسعود سیرتی نیر؛ مهوش جعفری


میزان آگاهی جانبازان آسیب نخاعی از سندروم اتونومیک دیس‌رفلکسی

صفحه 63-67

مسعود واحدی؛ فخرالدین فیضی؛ عباس عبادی؛ حسین کچویی