طراحی برنامه درسی طب اورژانس نظامی در یک دانشگاه نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

3 دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

  اهداف: طب نظامی در رابطه با نیازهای سلامتی نظامیان فعالیت می‌کند. نظر به شرایط جهان از نظر روند رو به گسترش حوادث جنگی، تروریستی و بلایای طبیعی، طب نظامی امروزه در حال تحول است. مطالعه حاضر با هدف طراحی برنامه درسی طب اورژانس نظامی در ایران انجام شد.   روش‌ها: این مطالعه از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) است که در بخش کیفی به بررسی و تحلیل تجارب جهانی در خصوص برنامه درسی طب نظامی و در بخش کمی به‌روش دلفی نظرسنجی از صاحب‌نظران داخلی در این رابطه انجام شد. اطلاعات با فیش‌برداری از منابع متعدد و نیز دو نمونه پرسش‌نامه محقق‌ساخته جمع‌آوری شد. تمام نظرات نسبتاً موافق و کاملاً موافق نسبت به عناصر برنامه درسی انتخاب شدند و برنامه درسی مورد توافق صاحب‌نظران طراحی شد و نهایتاً در یک جلسه میزگرد کارشناسی مورد بررسی، اصلاح و تایید نهایی شد.   یافته‌ها: 92% صاحب‌نظران راه‌اندازی رشته طب نظامی در ایران را ضروری دانستند و گرایش طب اورژانس نظامی در اولویت تشخیص داده شد. برنامه درسی این رشته تخصصی چهارساله در دو بخش نظری- عملی و بالینی به‌ترتیب با 35 واحد درسی و 36 ماه دوره چرخشی بالینی و 6 واحد پایان‌نامه تحقیقی طراحی شد.   نتیجه‌گیری: برنامه درسی چهارساله طراحی‌شده برای طب اورژانس نظامی شامل بخش نظری با 35 واحد درسی، بخش بالینی با 36 ماه دوره چرخشی و 6 واحد پایان‌نامه تحقیقی ، در تربیت پزشک نظامی توانا به‌منظور خدمت به مصدومان و بیماران بدحال در شرایط جنگ و حوادث، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای را در طب نظامی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها