دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 43، فروردین و اردیبهشت 1390 

پژوهشی اصیل

بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی نظامیان

صفحه 1-6

اسفندیار آزادمرزآبادی؛ محمد غلامی فشارکی


مقایسه میزان استرس شغلی در رانندگان نظامی و غیرنظامی شهر تهران

صفحه 25-30

زهرا حاجی امینی؛ ضرغام چراغعلی پور؛ اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ عباس عبادی؛ علی نوروزی کوشالی


عوارض طولانی مدت ریوی در قربانیان سلاح‌های شیمیایی کردستان عراق

صفحه 37-42

زهره پورصالح؛ مصطفی قانعی؛ مصطفی نادری؛ علی امینی هرندی


تغییرات دهیدرواپی‌اندروسترون و کورتیزول بزاقی با رقابت در دختران والیبالیست

صفحه 43-48

زینب ابراهیم پور؛ ابوالفضل شکیبائی؛ پروین فرزانگی؛ محمدعلی آذربایجانی


مشکلات خانواده های دارای فرزند معلول

صفحه 49-52

خدابخش احمدی؛ غلامرضا خدادادی؛ جعفر انیسی؛ الهه عبدالمحمدی