دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 36، خرداد و تیر 1388 
تأثیر دوره آموزش نظامی بر سلامت روانی دانشجویان دانشکده افسری

صفحه 75-79

سید محمد خادم الحسینی؛ سهیل نجفی؛ عباس عبادی؛ مرتضی ناجی؛ حسین رضایی حاجی آبادی؛ علیرضا عسگری


میزان آگاهی سرپرستاران بیمارستان های وابسته به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی

صفحه 97-101

احمد عامریون؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ رضا توکلی؛ غلامعلی قربانی؛ روح الله زابلی؛ سید مرتضی حسینی شکوه


جداسازی گونه حدواسط فوزاریوم لانگستیه و فوزاریوم اسپوروترایکیوئیدس و شناسایی برخی از خصوصیات ریختی و مولکولی آن

صفحه 103-108

رضا کچوئی؛ محمد حسین یادگاری؛ ساسان رضایی؛ عبدالامیر علامه؛ ناصر صفایی؛ فریده زینی


شیوع سفیلیس و کلامیدیا تراکومایتیس در سربازان

صفحه 109-114

غلامعلی قربانی؛ هاشم محمدی؛ علی اکبر اصفهانی


جداسازی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلا تیفی موریوم

صفحه 115-118

رضا رنجبر؛ علی ناقونی؛ مرتضی ایزدی؛ نعمت الله جنیدی جعفری؛ یونس پناهی