دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 30، آذر و دی 1386 
بررسی اثر گندزدایی آب با کلر بر رها سازی و حذف اندوتوکسین

صفحه 249-256

عباس رضائی؛ قادر غنی زاده؛ احمد رضا یزدانبخش؛ قربان بهزادیان نژاد؛ علی خوانین؛ محمد تقی قانعیان؛ سید داور سیادت؛ ابراهیم حاجی زاده


بررسی ساختار، فرایند و فعالیت های بخش اورژانس در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) در سال 1386

صفحه 257-263

محمد کریم بهادری؛ صدیقه میرهاشمی؛ فرزاد پناهی؛ شهرام توفیقی؛ روح الله زابلی؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ علی شمس نورانی؛ مریم رضایی


بررسی ایمنی هومورال پس از واکسیناسیون بر ضد مننژیت مننگوکوکی در نیرو های مسلح

صفحه 265-271

عباسعلی ایمانی فولادی؛ سید محمد سیادتی؛ رضا میر نژاد؛ رضا کچویی


ارتباط بین علائم روان شناختی و عزت نفس در جانبازان شیمیایی سردشت

صفحه 273-282

علی فتحی آشتیانی؛ سید عباس تولایی؛ مهدی عزیز آبادی فراهانی؛ مریم مغانی لنکرانی


بررسی تاثیر آموزش پیشگیری و درمان حوادث بیو تروریسم بر آگاهی و نگرش پرستاران

صفحه 295-301

زهرا مشتاق عشق؛ سید محمد جواد حسینی؛ حمید علوی مجد؛ ناهید آقایی


بررسی بیماران مبتلا به تب خونریزی دهنده کریمه ـ کنگو ( CCHF ) بستری در بیمارستان امیرالمؤمنین زابل طی سالهای 82 – 84

صفحه 303-308

حمید اویسی اسکویی؛ پیمان عینی؛ مرتضی ایزدی؛ فرزانه نصیراوغلی خیابانی؛ سیما سراوانی