دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین و اردیبهشت 1382 
اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه ا…«عج»‌ مطالعه یک‌ساله آینده‌نگر

صفحه 13-19

سیدمسعود خاتمی؛ محمدحسین کلانترمعتمدی؛ حسنعلی محبی؛ پیام طریقی؛ غلامرضا فرزانگان؛ یدا… رضایی؛ هومن بخشنده؛ مجید شکیبا؛ امیر جلالی


بررسی واحد بهداشت درعملیات والفجر 4

صفحه 21-25

صدیقه میرهاشمی؛ علی صدری‌ارحامی؛ علی‌اصغر نویدی؛ عبدالرضا دلاوری


بررسی اپیدمیولوژیک بیماری آمیبیازروده‌ای درروستاهای مرزی شهرستان سرخس

صفحه 27-31

علی اکبر کریمی زارچی؛ عباس محمودزاده پورناک؛ هادی وطنی؛ شهناز شیربازو


بررسی اپیدمی تیفوئید در یک واحد نظامی

صفحه 39-42

غلامعلی قربانی؛ علی مهرابی توانا؛ سیدحمید پرهیزگار