بررسی عوارض جسمانی ناشی از حوادث نخاعی در جانبازان قطع‌نخاعی استان لرستان درسال 1377

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  ضایعات نخاعی تقریباً 10 درصد از آسیب‌های وارد برسیستم عصبی را تشکیل داده و از اختلالات مزمنی هستند که اغلب نتایجی ویرانگر و طویل‌المدت برای فرد به‌همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوارض جسمانی ناشی از حوادث نخاعی در جانبازان استان لرستان در سال 1377 انجام گرفت. اطلاعات مربوط به وضعیت جسمی ازطریق چک لیست به‌وسیله معاینه بالینی و انجام تست‌های آزمایشگاهی و پاراکلینیک و اطلاعات مربوط به مشخصات فردی به‌وسیله پرسشنامه توسط پزشک تیم سیار جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که واحدهای مورد پژوهش 65% مشکلات ادراری، 5/57% مشکلات تناسلی، 5/27% زخم بستر، 5/82% درد عضلانی، 75% اسپاسم عضلانی، 45% انحراف ستون فقرات، 85% محدودیت حرکت مفاصل، 5/87% آتروفی عضلانی، 80% مشکلات گوارشی، 5/37% یبوست، 5/72% نفخ شکم، 5% بی‌اشتهایی، 5/27% سوزش سردل داشتند. 5/87% به کمک ویلچر و 5/12% با عصا راه می‌روند. دراین پژوهش متغیرهای دیگری مانند سن، جنس، شغل، هموگلوبین، هماتوکریت، قندخون، تری گلیسیرید، کلسترول، کراتینین و عفونت ادراری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج کاربردی این گونه پژوهش‌ها می‌تواند ما را درتعیین و تشخیص انواع اختلالات جانبازان قطع‌نخاعی، یاری دهد و نیز این امکان را فراهم می‌سازد که با توجه به نیازهای آنها خدمات مناسب‌تری ارایه و در برنامه ریزی‌های پیشگیری، آموزشی، درمانی و توان‌بخشی بادقت بیشتری عمل گردد. 

کلیدواژه‌ها