انتقال هوایی مصدومین جنگ‌های بیولوژیک توسط تیم‌های ویژه امداد هوایی تحت رعایت حداکثر اصول ایمنی بیولوژیک

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  با توجه به‌کاربرد سلاح‌های بیولوژیک در صحنه‌های جنگ و بروز بیماری‌های نو پدید عفونی در بسیاری از موارد با بیماری‌هایی روبرو خواهیم شد که پاتوژن آنها مشخص نبوده و پرسنل نظامی و مردم در مقابل آنها واکسینه نشده اند و به‌طور کلی برنامه درمانی خاصی جهت آنها قبلاً معرفی نشده و کادرهای معمول پزشکی نسبت به آن بیگانه هستند. در بسیاری ازموارد جهت بررسی دقیق‌تر و انجام اقدامات تشخیصی و درمانی لازم است، که تعدادی از بیماران به‌مراکز درمانی و تحقیقاتی منتقل شوند و باتوجه به وخامت حال بیماران اکثراً از وسیله نقلیه هوایی استفاده گردد. درصورت عدم رعایت اصول ایمنی بیولوژیک و رعایت دستورالعمل‌های خاص ممکن است، درحین انتقال این بیماران گروه پروازی، کادرهای پزشکی همراه بیمار، پرسنل فرودگاهی و زمینی در مبداء و حتی پرسنل غیرنظامی در اطراف مراکز تحقیقاتی دچار آلودگی شوند.   در این مقاله ابتدا ضمن معرفی مواردی‌که نیاز به ایزولاسیون خاص دارند. تیم‌های واکنش سریع جهت برخورد با این حوادث معرفی می‌گردند. اعضای این تیم ضمن آموزش کلیه نکات ایمنی بیولوژیک، انجام مراقبت‌های لازم درحین پرواز و جابجایی بیماران را آموخته و اجرا می‌نمایند. درادامه مسایل خاص انتقال و جابه‌جایی این مصدومین جهت جلوگیری از آلودگی کابین هواپیما و کادر پرواز معرفی شده و درپایان به چگونگی رفع آلودگی احتمالی کابین هواپیما توصیه‌هایی صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها