بررسی واحد بهداشت درعملیات والفجر 4

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  عملیات والفجر 4 درسال 1362 در دو محور در شمال‌غرب کشور در منطقه‌ای کوهستانی با شرکت نیروهای رزمنده سپاه و همکاری ارتش جمهوری اسلامی برگزار گردید. دراین مقاله واحد بهداشت در بخش‌های مواد غذایی، بهداشت محیط، آموزش بهداشت، بهداشت روانی و بهداشت پیشگیری درقبل و حین و بعد از عملیات ازنظر نقاط ضعف و قوت مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی جهت بهینه‌سازی وضعیت بهداشتی نیروها درعملیات‌ها ارایه شده است. 

کلیدواژه‌ها