کلیدواژه‌ها = عملکرد
ارزیابی آمادگی پرستاران بالینی نظامی در مواجهه با تهدیدات بیولوژیک: با تمرکز بر بیماری کووید-19

دوره 24، شماره 6، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1419-1426

10.30491/JMM.24.6.1419

اسماعیل حیدرانلو؛ مهدی باقری؛ ملیحه السادات مؤید


بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان: مطالعه موردی کارکنان یک دانشگاه نظامی

دوره 23، شماره 7، مهر و آبان 1400، صفحه 618-626

10.30491/JMM.23.7.618

مهرزاد گیاهی؛ منصور بابایی؛ محمد محمدیان


آگاهی، نگرش و عملکرد مردم در خصوص قرنطینه خانگی جهت پیشگیری از کووید-19 در شهرستان سبزوار

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 580-588

10.30491/JMM.22.6.580

آرزو فلاحی؛ ندا مهدوی فر؛ علیرضا قربانی؛ پریسا مهردادیان؛ علی مهری؛ حمید جوینی؛ رضا شهرآبادی


میزان آگاهی و آمادگی کادر درمانی در مواجهه احتمالی با مصدومین بحران های هسته‌ای: یک مطالعه مقطعی در اراک

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 342-347

ابوالفضل جوکار؛ فاطمه جوکار؛ فاطمه امیرشاهی؛ مهدی هرورانی


تأثیر مهندسی مجدد بر زمان، هزینه و مراحل فرآیند برنامه و بودجه سالانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اﷲ(عج)

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 141-146

مهدی ابراهیم نیا؛ مناف عبدی؛ محمد جواد احمدی زاده؛ احسان تیمورزاده؛ مریم یعقوبی


ویژگی‌های شخصیتی پژوهشگران: مقایسه دو گروه از پژوهشگران قوی و ضعیف

دوره 16، شماره 1، خرداد و تیر 1393، صفحه 29-35

خدابخش احمدی نوده؛ محمد جواد احمدی زاده؛ فهیمه قهوه چی الحسینی؛ محمد حسین ضرغامی


آگاهی، باور و رفتار مصرف مواد غذایی در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی: کاربرد الگوی اعتقاد بهد اشتی

دوره 14، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 206-213

حسین دینی طلاتپه؛ حمید رضا توکلی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی؛ آراسب دباغ مقدم؛ علیرضا خوش دل


پیش‌بینی عملکرد دانشجویان افسری در تکلیف تعادلی ایستا بر مبنای انگیختگی و فعال‌سازی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 109-116

سیدمحمدکاظم واعظ موسوی؛ مرتضی ناجی؛ مهری اصانلو؛ حسین اسماعیل پورمرندی


آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به فعالیت جسمانی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 25-30

هرمز سنائی نسب؛ عبدالرضا دلاوری؛ رضا توکلی؛ محمد صمدی؛ محمد مهدی نقی زاده


بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد یک جمعیت نظامی نسبت به الگوی صحیح مصرف غذا

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 129-136

حمیدرضا توکلی؛ هرمز سنائی نسب؛ علی اکبر کریمی؛ رضا توکلی