نویسنده = خدابخش احمدی
هنجاریابی پرسشنامه آسیب ثانویه (STQ) در نمونه ای از فرزندان جانبازان ایرانی

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 242-252

خدابخش احمدی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ فاطمه بهجتی اردکانی


مقایسه تأثیر روشهای برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی بر رضایت شغلی گروهی از نظامیان

دوره 18، شماره 1، خرداد و تیر 1395، صفحه 331-338

محسن اسکندری؛ خدابخش احمدی؛ علی فتحی آشتیانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ زهره پالیزگیر


تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1394، صفحه 231-239

داوود مشکانی فراهانی؛ سید عباس تولایی؛ علی فتحی آشتیانی؛ خدابخش احمدی


تدوین مدل تعاملی نظارت والدینی و هم‌نشینی با همسالان منحرف در پرخاشگری نوجوانان خانواده‌های نظامی

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1393، صفحه 61-67

خدابخش احمدی؛ جواد خدادادی سنگده؛ فروغ آموستی


بررسی الگوی سوءمصرف مواد در سربازان

دوره 15، شماره 4، بهمن و اسفند 1392، صفحه 235-243

خدابخش احمدی؛ علیرضا کرمبخش؛ علیرضا مهرآزمای؛ محمود ثالثی؛ زهرا نجفی منش


یافته ها، تنگناها و جهت گیری های پژوهش در حوزه سلامت روانی جانبازان

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 251-260

خدابخش احمدی؛ مجتبی حبیبی؛ رضا شاهی؛ سمیرا خوشکام؛ آزاده مرادی؛ شیوا اخوان راد؛ محمد جواد احمدی زاده


بررسی فشار‌های عصبی گروهی از کارکنان نظامی مستقر در منطقه خلیج فارس

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 249-254

اسفندیار آزادمرزآبادی؛ علی فتحی‌آشتیانی؛ خدابخش احمدی


مقایسه الگوهای فرزندپروری در بین خانواده‌های نظامی و غیرنظامی

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1385، صفحه 183-190

صغری باقرپور کماچالی؛ هادی بهرامی احسان؛ علی فتحی آشتیانی؛ خدابخش احمدی؛ علی اصغر احمدی


عوامل مؤثر بر رضایت شغلی افسران دریک واحد نظامی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 69-77

غلامرضا میرزایی؛ علی فتحی آشتیانی؛ حسینعلی مهرابی؛ خدابخش احمدی


ضرورت بررسی سطح سلامت روانی در گزینش نیروی انسانی در سپاه

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1383، صفحه 77-82

علی فتحی آشتیانی؛ سید حسین سلیمی؛ زهرا کاتب؛ زهرا ثابتی؛ علی ملازمانی؛ خدابخش احمدی؛ اسفندیار آزاد


بررسی و رتبه‌بندی مشکلات موجود در بین خانواده‌های متوفیان سپاهی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1383، صفحه 83-91

خدابخش احمدی؛ علی فتحی آشتیانی


اصول و روش‌های مداخله روانی در بحران‌ حوادث

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383، صفحه 45-51

خدابخش احمدی


استرس در خلبانان نظامی: بررسی شیوع علایم اختلالات روان‌شناختی و فرسودگی شغلی در خلبانان

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1381، صفحه 231-236

ایرج یاسایی؛ خدابخش احمدی؛ علیرضا کولیوند