دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 35، فروردین و اردیبهشت 1388 

مروری

انفلوانزای H1N1 (خوکی)

صفحه 1-5

مرتضی ایزدی؛ نعمت الله جنیدی؛ رضا رنجبر؛ حمیدرضا توکلی؛ سعید کرمی


طراحی برنامه آموزشی آمادگی پرستاران در مواجهه با حوادث زیستی با روش دلفی

صفحه 19-23

شهلا یوسفی؛ عباس عبادی؛ سید محمدجواد حسینی؛ مرتضی خاقانی زاده؛ مرتضی ایزدی؛ خدا بخش احمدی؛ محمد غلامی


آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به فعالیت جسمانی

صفحه 25-30

هرمز سنائی نسب؛ عبدالرضا دلاوری؛ رضا توکلی؛ محمد صمدی؛ محمد مهدی نقی زاده


فراوانی علایم روان پزشکی در جانبازان جسمی و شیمیایی

صفحه 31-35

فاطمه بهدانی؛ محمدرضا فیاضی بردبار؛ پریا حبرانی؛ مهدی طالبی؛ لاله کوهستانی


میزان رضایت مندی بیماران بستری و مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی

صفحه 37-44

احمد عامریون؛ مهدی ابراهیم نیا؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ شهرام توفیقی؛ روح ا... زابلی؛ حسن رفعتی