صدمات منجر به مرگ ناشی از انفجار مهمات به جامانده از جنگ

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. حفظ سلامت و جان کارکنان نظامی به­عنوان نیروهای تخصصی و آموزش­دیده که مسئول تأمین امنیت هر کشورند از اهمیت بسیاری برخوردار است. موثرترین روش در اداره و کنترل صدمات ناشی از انفجار در کارکنان نظامی شاغل در مناطق مرزی آلوده به بقایای مواد منفجره فراموش­شده منوط به شناخت اپیدمیولوژی این­گونه حوادث است. این مطالعه با هدف شناسایی افراد در معرض خطر و مهم­ترین عوامل ایجاد مخاطرات جانی و آسیب‌های ایجادشده در این قربانیان انجام گرفت.   روش­ها. این مطالعه توصیفی- مقطعی گذشته­نگر با بررسی پرونده­های اجساد نظامیان قربانی انفجار طی سال­های 85-1375 در اداره کل پزشکی قانونی ایلام انجام گرفت.   یافته­ها. 54 نظامی طی مدت مطالعه در اثر انفجار انواع مواد منفجره به­جامانده از جنگ کشته شدند. 5/81% قربانیان 21-19 سال سن داشته و 2/85% سرباز بودند. انفجار مین عامل مرگ 5/68% قربانیان بود. 9/38% آنها دارای صدمات متعدد و کشنده در تمام اعضای بدن بودند؛ به تفکیک صدمات کشنده، 5/81% در اندام­های تحتانی، 6/79% در اندام­های فوقانی، 6/77% در ناحیه شکم و قفسه سینه، 9/51% در ناحیه سر و گردن مشاهده شد. 3/83% صدمات به­صورت آنی کشنده بودند و در 7/16% آنها اقدامات اورژانس پزشکی در نجات فرد می­توانست مفید واقع گردد.   نتیجه­گیری. مین شایع­ترین عامل صدمات است و در اغلب موارد صدمات متعدد ایجاد کرده است. سربازان بیشترین قربانیان این حوادث هستند. شناسایی و مشخص­سازی و پاک­سازی مناطق آلوده و آموزش تخصصی در کاهش تلفات موثر است.

کلیدواژه‌ها